Elefanter som naturforvaltere

En økende elefantbestand i Botswana har vakt bekymring for hvordan disse store dyrene påvirker det biologiske mangfoldet. Diversiteten av gress øker i områder med mye elefanter, viser forskning ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB).

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Elefanter kan endre hele økosystemer. (Foto:Stein Moe)"
"Elefanter kan endre hele økosystemer. (Foto:Stein Moe)"

 

I løpet av de siste 100 år har elefantbestanden i Botswana økt jevnt. I takt med denne økningen har vegetasjonen i mange områder endret seg.

Gaseitsiwe Masunga har forsket på hvordan den økende elefantbestanden påvirker det biologiske mangfoldet i Chobe nasjonalpark nord i Botswana. 

- Det viser seg at elefantene har en positiv effekt på biodiversiteten av gress. Resultatene mine tyder også på at i områder med mye elefanter, øker konsentrasjonen av næringsstoffer, sier Masunga.

- Mangfoldet av urter er imidlertid lavere i områder med mye elefanter sammenlignet med områder med mindre elefantpåvirkning.

Forvaltning

"UMB-forsker Gaseitsiwe Masunga."
"UMB-forsker Gaseitsiwe Masunga."

- I Chobe har tett skog blitt erstattet av buskvegetasjon, spesielt nær tørketidens drikkevannskilder.

- Den økende elefantbestanden og det reduserte skogdekket har vakt bekymring hos forvaltningsmyndighetene i Botswana, forteller Masunga om bakgrunnen for studiet. 

Elefanter er såkalte megaherbivorer, og store bestander har dermed evnen til å forandre økosystemer.

I Botswana har kunnskaper om økologiske effekter av den økende elefantsbestanden vært begrenset. Man har dermed vært bekymret for at elefantenes påvirkning på økosystemet kunne føre til utryddelse av enkelte andre arter.

Forskningen til Masunga bidrar til å bedre forvaltningen av elefantene og økosystemet de lever i. I tillegg gir resultatene viktig kunnskap om hvordan økosystemet reagerer på forstyrrelser.

Internasjonalt samarbeid

Gaseitsiwe Masunga kommer fra Maun, Botswana. Han har mastergrad i Watershed Science fra Colorado State University, USA.

Dette forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Department of Wildlife and National Parks i Botswana og Institutt for naturforvaltning, UMB.

Både botswanske og norske myndigheter har vært med å finansiere prosjektet.

Powered by Labrador CMS