Fjellreven nær utryddelse

Klimaendringene har allerede fått store konsekvenser for dyrelivet på den arktiske tundraen. Fjellreven er nær utryddelse, viser ny doktoravhandling.

Takket være global oppvarming er fjellreven nå nær utryddelse. (Foto: Nicolas Lecomte)
Takket være global oppvarming er fjellreven nå nær utryddelse. (Foto: Nicolas Lecomte)

- Regelmessige svingninger hos smågnagere er en viktig faktor som holder nordlige økosystem i balanse. Men i løpet av de seneste tiårene har klimaendringer endret forutsetningene for livet på tundraen, sier John-André Henden.

Dokumenterte endringer

I sin doktorgradsavhandling har Henden undersøkt utstrekningen av de seneste endringer i smågnagersvingninger, regulariteten av smågnagersvingninger de siste 100 årene og mulige konsekvenser av disse endringene for innfødte rovdyr.

Han har også undersøkt hvordan man kan effektivisere forvaltningstiltak for å bevare innfødte, utrydingstruede rovdyr på tundraen.

- Jeg har evaluert og dokumentert de siste ti- og hundreårs endringer i smågnagerdynamikk i Fennoskandia, både i tid og rom.

- Jeg har også sett på hvordan disse endringene vil kunne påvirke tundraens rovdyr, som er helt avhengige av regelmessige svingninger i smågnagere, sier Henden.

- I tillegg har jeg undersøkt den mulige effekten av klimadrevet innvandring av nye arter. Blant annet har rødrevens innvandring til tundraens økosystemer mye å si for fjellrevens mulighet for videre eksistens på tundraen, forteller han.

Avgjørende forvaltningstiltak

Avhandlingen inneholder også vurderinger av hvordan forvaltningstiltak for å redde tundraens rovdyr bør utføres for å øke muligheten for levedyktige populasjoner.

- Det er nå tydelig at forutsetningene på tundra er kraftig endret. Smågnagersvingninger har kollapset over store områder i Fennoskandia. Disse endringene ser ut til å forklare den siste nedgangen hos fjellrev, som nå er nær utryddelse, sier Henden.

- Samtidig truer økt konkurranse fra rødrev om de gjenværende gode områdene på tundraen med ytterligere å redusere fjellrevens eksistensgrunnlag.

- Alle disse aspektene er det derfor viktig å ta hensyn til ved planlegging og utførelse av forvaltningstiltak rettet mot fjellrev og andre rovdyrarter på tundraen, understreker han.

Henden forsvarte nylig avhandlingen “Changing Circumstances: Implications for Trophic Dynamics and Species Conservation in the Fennoscandian Tundra” til graden ph.d. ved Universitetet i Tromsø.

Lenke:

Doktorgradprosjektets hjemmeside: Ecosystem Finnmark

Powered by Labrador CMS