Finner det gode kjøttet med CT-skanner

Kniven kan snart legges på hylla når det beste lammekjøttet skal finnes. CT-skanning er framtiden, viser et nytt doktorgradsarbeid ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, UMB.

Publisert

CT-skanning

CT-skanning er en undersøkelsesmetode som bruker røntgenstråler til å lage snittbilder (tomogram). Bildene blir behandlet digitalt for å kunne fremstille kroppslige strukturer i forskjellige plan, eller tredimensjonalt.

Ulike tettheter i vevet vil reflektere røntgen forskjellig. Dermed vil bildene av lammeslakt vise hva som er kjøtt, fett og bein.

Resultatene av doktorgradsarbeidet viser at metoden gir et mer nøyaktig og sikrere resultat enn dagens subjektive bedømming av lammeslakt, og at metoden vil bidra med ny kunnskap om råstoffkvalitet og innholdet i kjøttet.

Gode råvarer gir utgangspunkt for smakfulle produkter fra norske lam, men hvordan måler man og hvor finner man de beste råvarene? Harstadmannen Jørgen Kongsro tar nå doktorgrad i temaet.

Kjappere og bedre

Kongsro har utvilsomt sett på et viktig område for kjøttbransjen. Og det han har funnet, er en raskere, enklere og rimeligere metode for å analysere seg fram til det beste lammekjøttet.

- Vi har utfordret eksisterende referansemetoder der en ved hjelp av disseksjon har kommet fram til en fasit for hva lammene innholder, sier han. CT-metoden vil kunne erstatte den gamle metoden som tar utgangspunkt i kniven, sier han.

"CT-skanning av lammekjøtt."
"CT-skanning av lammekjøtt."


 

Dermed kan det kanskje bli slutt på tidkrevende kjøttskjæring med påfølgende dissekering for å fastslå kjøttkvaliteten.

Lite fett er optimalt

Råvaren slakt av lam består i hovedsak av tre komponenter. Kjøtt, fett og bein. I en optimal kjøttproduksjon ønsker man å maksimere utbyttet av kjøtt og å minimere utbyttet av fett og bein.

- Forbrukerne ønsker et lavt inntak av animalsk fett. Dette er kjøttbransjen opptatt av, sier Kongsro.

 

Han legger til at fett som er bundet i eller ved muskel vil bidra positivt til spisekvalitet, men at kjøttbransjen generelt ønsker å holde fettinnholdet lavt. Og utfordringen for bransjen har vært å bestemme innholdet av kjøtt, fett og bein med høyest mulig nøyaktighet i råvaren.

Penger spart

Grunnen til at dette er et viktig forskningsområde er enkel. For kjøttbransjen gjelder det å holde kostnadene nede.

- Skanning av kjøtt med CT-maskin er ufarlig for kjøttet. Det er effektivt og kostnadsparende for bonden og slakteriene. Slik skanning vil også være en effektiv metode innen avl for å finne fram til de beste produksjonsdyrene, sier Kongsro.

I prinsippet kan bonden CT-skanne en besetning dyr og deretter vurdere hvilke avlsdyr det bør satses på.

- Det gjør det lett å velge riktig dyr uten at en må slakte og dissekere deler av besetningen. Det vil også være langt rimeligere for bransjen, forteller han.

Kongsro tror at metoden vil være ganske vanlig om noen år.

- Om 15-20 år tror jeg at en har en slik maskin som står på slakterilinjen og forteller om slaktets egenskaper, sier han.

"Røntgenbildene viser kjøtt, fett og bein."
"Røntgenbildene viser kjøtt, fett og bein."


 

Stipendiat og avhandling

Jørgen Kongsro (30) fra Harstad tar sin doktorgrad ved Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ved Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås.

Han disputerer 13. mars, med avhandlingen Pålitelig bestemmelse av sammensetningen i norske lammeslakt og verdi nedskåret vare. Den engelske tittelen er Reliable prediction and determination of Norwegian lamb carcass composition and value.