Nytt nettsted med planteverninformasjon

Bioforsk Plantehelse har utviklet nettstedet "Plantevernleksikonet" - en helt ny kunnskapskilde for alle som er interessert i planter, skadegjørere og nyttedyr.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

- Plantevernleksikonet er et digitalt oppslagsverk på internett, forteller forskningssjef Trond Hofsvang ved Bioforsk Plantehelse.

- Her kan brukerne finne en bred omtale av diverse skadegjørere på planter, enten det dreier seg om skadedyr, sjukdommer eller ugras.

Hofsvang er initiativtager og prosjektleder for det nye nettstedet som er å finne på adressen www.bioforsk.no/plantevernleksikonet.

Integrerte tjenester for alle interesserte

- Plantevernleksikonet skal kunne benyttes av alle. Hvor som helst og når som helst, så fremt man har internett-tilgang. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren, forteller Hofsvang.

- Integrert i Plantevernleksikonet finnes også Plantevernguiden og varslingstjenesten VIPS.

Plantevernguiden gir en samlet oversikt over godkjente kjemiske og biologiske plantevernmidler. Her vises også opplysninger fra midlenes etiketter.

VIPS (Varsling Innen PlanteSkadegjørere) beregner behandlingsbehov mot ugras i vårkorn og høstkorn, informasjon om vanningsbehov samt varsling av diverse planteskadegjørere i ulike plantekulturer.

- Ved å kombinere tjenestene finner man god bakgrunnsinformasjon for å oppnå en dyrkningsmessig sikker bekjempelse med lavest mulig forbruk av plantevernmidler, sier Hofsvang.

- Prosjektets målsetting er å samle og gjøre tilgjengelig de opplysninger og kunnskaper som finnes om planteskadegjørere i Norge, slik at de kan anvendes av alle.

- En nettbasert tjeneste gir dessuten mulighet for tilgang til den nyeste informasjonen, i og med at sidene kan oppdateres kontinuerlig.

"Det nye Plantevernleksikonet omtaler allerede mer enn 600 arter."
"Det nye Plantevernleksikonet omtaler allerede mer enn 600 arter."


 

Plantevernleksikonet utvikles over tid

Plantevernleksikonet er et nettbasert kompendium med en webside for hver enkelt organisme som omtales. Allerede ved lanseringen inneholder Plantevernleksikonet omtale av rundt 600 arter.

Informasjon om nye skadegjørere vil imidlertid legges inn gjennom hele 2008.

Biologiske opplysninger om organismene kan enten hentes via direkte søk i menyene, via “frisøk-boksen” eller ved å velge en organisme som står oppført i organismetreet.

Sidene inneholder informasjon om skadedyr, nyttedyr, sopper, bakterier, virus og ugras. De fleste av sidene er illustrert med bilder.

Når det gjelder ugrasartene er det foreløpig kun lagt inn koblinger til VIPS og Korsmos ugrashage. Mer utførlig informasjon om ugrasartene vil bli lagt inn senere.

Utforming av sidene varierer med skadegjørergruppe. Hver nettside inneholder som oftest bilde og informasjon om den valgte arten:

Utseende, utbredelse i Norge, vertplanter, livssyklus, skadevirkninger, symptomer, bekjempelse og eventuell nytteverdi. På åpningssiden vil det med jevne mellomrom bli lagt ut ny informasjon om aktuelle tema.

Brukertilpasning gjennom “Mitt leksikon”

- Ikke alle brukere er interessert i informasjon om skadegjørere i alle plantekulturer. Vi har derfor laget en funksjon som heter “mitt leksikon”, sier Hofsvang.

- En spesialisert jordbærdyrker kan for eksempel enkelt lage seg sitt eget digitale leksikon over skadegjørere i jordbær.

- Plantevernleksikonet har dessuten en utskriftfunksjon, så det er lett å lage seg et personlig leksikon i papirutgave.

Ønsker tilbakemeldinger

- For å gjøre Plantevernleksikonet enda bedre ønsker vi konstruktive tilbakemeldinger fra brukerne, forteller Hofsvang.

- Dette er det også lagt til rette for i brukergrensesnittet. Vi håper på kommentarer, tips og bidrag som kan brukes i den kontinuerlige videreutviklingen av sidene.

Brukes Plantevernleksikonet, Plantevernguiden og VIPS sammen vil det være til hjelp for å nå en dyrkningsmessig sikker bekjempelse av skadegjørere med lavest mulig forbruk av plantevernmidler, mener Hofsvang.

- Vi håper Plantevernleksikonet blir et nyttig og mye brukt redskap innen praktisk plantedyrking, forskning, skole, fagmiljøet og for alle andre interesserte.

Powered by Labrador CMS