Saken er produsert og finansiert av NTNU - Les mer

Kan bli dårligere av terapi

Voldtektsofre som begynner i terapi hos psykolog for tidlig, kan få større psykiske problemer enn de som venter litt.
16.11 2011 05:00


– For tidlig psykologisk behandling kan hindre en naturlig helingsprosess. Det er derfor klokt å vente mellom én og tre måneder etter et overgrep med å begynne i terapi hos psykolog.

Det sier Joar Øveraas Halvorsen. Han er psykolog og skriver nå doktorgradsavhandling ved NTNU om posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

Gjør minnene mindre intense

– Halvparten av alle voldtektsofre utvikler PTSD. Det vil si at de gjenopplever de voldelige minnene gjennom såkalte flashbacks, har mareritt, sliter med å få sove og har katastrofetanker. Det er spesielt det å gjenoppleve minnene som oppleves som veldig, veldig ubehagelig.

– Det er ikke mulig å operere vekk minnene, men det er mulig å gjøre minnene mindre intense og påtrengende, sier Halvorsen.

Han sier at for voldtektsofre som ikke tilfredsstiller de diagnostiske kriteriene til akutt stresslidelse eller PTSD, én til tre måneder etter voldtekten, har terapi oftest ingen effekt.

Et mindretall risikerer å bli dårligere enn de ville blitt uten noen form for behandling.

– For tidlig psykologisk kriseintervensjon kan altså ha skadelige helseeffekter. Jeg må understreke at støttesamtaler hos psykiatrisk sykepleier ved overgrepsmottaket kan være hensiktsmessig den første tiden etter overgrepet.

– Det er den strukturerte terapien hos psykolog man bør vente med, sier Halvorsen.

Han mener at eksponeringsterapi er den meste effektive, og best dokumenterte, behandlingen av PTSD.

Unngår venner og skole

– Det er veldig vanlig at voldtektsofre begynner å unngå ting fordi de er redd for hva som skjer dersom minnene dukker opp.

– Det er for eksempel typisk at de slutter å treffe venner på kafé, eller droppe skolen, fordi de er redd for å bryte sammen i gråt dersom minnene kommer mens det er mange til stede.

Behandling av PTSD vil i hovedsak handle om at man i detalj går gjennom det som skjedde – om igjen, om igjen, om igjen og om igjen. Da vil pasienten over tid lære at minnene ikke er farlige.

– Det er også viktig at psykologen korrigerer katastrofetankene om at man kommer til å bli gal eller innlagt på psykiatrisk klinikk, sier Halvorsen som råder voldtektsofre til å prøve å leve så normalt som mulig.

La minnene spille seg av

– Det klokeste er å gjenoppta vanlige hverdagsrutiner i så stor utstrekning som man klarer, og ikke unngå vanlige hverdagslige hendelser på grunn av frykt. Det er viktig at man ikke skyver unna minnene, og prøver å fortrenge dem.

– La minnene komme som de vil, og når de vil. La minnene få spille seg av. En kort sykemelding kan hjelpe, og samtaler med venner og familie. Dersom de psykiske problemene fortsatt er store etter noen måneder, er det klokt å oppsøke psykolog, sier Halvorsen.

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Posttraumatisk stresslidelse

Posttraumatisk stresslidelse er en alvorlig angstlidelse som kan utvikle seg etter eksponering for en hendelse som fører til psykiske traumer. Denne hendelsen kan innebære en trussel om død for en selv eller andre, eller mot ens egen eller andres fysiske, seksuelle eller psykiske integritet.

Denne trusselen oppleves som overveldende for den enkeltes evne til å mestre situasjonen. Som et resultat av psykologiske traumer er PTSD sjeldnere og mer varig enn det man vanligvis ser som akutte stressreaksjoner.

Diagnostiske symptomer for PTSD omfatter gjenopplevelser av det opprinnelige traumet gjennom “flashbacks” eller mareritt, unngåelse av stimuli knyttet til traumet, og økt spenningsnivå - for eksempel problemer med søvn, sinne, skvettenhet og hyperårvåkenhet.

Formelle diagnostiske kriterier krever at symptomene varer mer enn en måned, og at de forårsaker betydelig svekkelse på sosiale, yrkesmessige eller andre viktige funksjonsområder.

(Kilde: Wikipedia)