En notis fra Universitetet i Oslo - les mer.

–Det er veldig viktig at universitetsansatte driver med formidling. Samfunnet forventer at universitetene bidrar også på den fronten, sier Steinar Holden. (Foto: Gro Lien Garbo)
–Det er veldig viktig at universitetsansatte driver med formidling. Samfunnet forventer at universitetene bidrar også på den fronten, sier Steinar Holden. (Foto: Gro Lien Garbo)

Formidlingspris til økonomiprofessor

Publisert

Etter snart 30 år i feltet har Steinar Holden, professor i samfunnsøkonomi og leder for Økonomisk institutt, befestet sin posisjon som en av toppforskerne ved Universitetet i Oslo. Nå får han UiOs formidlingspris for å ha formidlet forskningsbasert innsikt. Prisen er på 250 000 kroner.

Steinar Holden figurerer jevnlig i spaltene til Dagens næringsliv, er foredragsholder, og lærebokforfatter. Økonomiprofessoren omtales som en tungtveiende aktør i skjæringspunktet mellom vitenskap og beslutningstaking.

– Om forskningen oppfattes som relevant og troverdig, kan den ha betydelig innflytelse i offentligheten, sier prisvinneren.

Les mer om Steinar Holden og prisen på nettsidene til Universitetet i Oslo