Menneskehandel gjennom ekteskap

Mange utenlandske kvinner lever i gode ekteskap med norske menn. Men i noen tilfeller foregår det en systematisk utnytting.

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Kvinner som kommer til Norge gjennom ekteskap med en nordmann har blitt en stadig større innvandrergruppe.

- Mange norske menn og utenlandske kvinner finner en å være glad i og dele livet med på denne måten, forteller Fafo-forsker Guri Tyldum.

Hun har forsket på kvinner fra Russland og Thailand som kommer til Norge gjennom ekteskap.

Hun har ledet et forskningsprosjekt om mekanismer som gjør ekteskapsmigranter sårbare for utnytting. 70 personer har blitt intervjuet i forbindelse med arbeidet, blant disse 40 kvinner som har eller er i ferd å gifte seg.

- Felles for kvinnene er at de har møtt mennene sine gjennom ekteskapsbyrå, nettverk eller ekteskapsturisme, sier Tyldum.

Det går bra for mange, men ikke alle er like heldige.

- I ekstreme tilfeller foregår en systematisk utnytting i transnasjonale ekteskap som kan og bør straffeforfølges som menneskehandel, mener Tyldum.

Strategi for et bedre liv

Bakteppet for de transnasjonale ekteskapene er fattigdom, ulikhet mellom rike og fattige land og svært få alternativer for folk som ønsker å emigrere.

- Kvinnene leter etter en utenlandsk mann i håp om et bedre liv. De ser ingen motsetning mellom ønsket om økonomisk trygghet og drømmen om kjærlighet, understreker Tyldum.

- I de transnasjonale ekteskapene er det absolutt potensiale for vinning, men risikoen for utnytting er også stor.

Relevant lovgivning

Straffelovens § 224:

Den som ved vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd utnytter en person til

a) prostitusjon eller andre seksuelle formål,

b) tvangsarbeid eller tvangstjenester, herunder tigging,

c) krigstjeneste i fremmed land eller

d) fjerning av vedkommendes organer, eller som forleder en person til å la seg bruke til slike formål, straffes for menneskehandel med fengsel inntil 5 år <…>.

Definisjonen i straffeloven bygger på artikkel 3 i Palermo-protokollen, FNs protokoll mot menneskehandel.

§ 37 artikkel 6 i utlendingsforskriften skal sikre opphold i Norge på selvstendig grunnlag hvis hun utsettes for vold i ekteskapet. I praksis har det likevel vist seg at en eller noen voldelige episoder ofte ikke er tilstrekkelig for at kvinnene skal få bli.

Tøff landing

Landinga i Norge kan bli tøff, selv med en god ektemann på laget.

- Mange av parene har kjent hverandre i kort tid og de store avstandene kan ha gjort det vanskelig å møtes, forteller Tyldum.

Språkproblemer kan gjøre det utfordrende å få pratet om tingene.

Den norske mannen står som regel langt sterkere enn kona når ekteskapet inngås. Han sitter på de økonomiske ressursene, har nettverk, kan språket og vet hvordan ting fungerer i Norge.

- De fleste kvinnene jeg snakket med kunne verken norsk eller engelsk da de kom til Norge, og noen kunne ikke lese og skrive på sitt eget språk.

- Da er det vanskelig å ordne ting på egen hånd, komme i kontakt med folk og forstå hvordan det norske samfunnet fungerer, sier forskeren.

Dermed blir kvinnene veldig avhengig av mennene sine.

- De aller fleste av mennene nedlegger heldigvis en solid innsats for å hjelpe kona med å finne seg til rette og skape et mer likeverdig forhold, understreker Tyldum.

I kontrast fant Tyldum at noen menn er så preget av fremstillinger av kvinnene som sexobjekter og hushjelper at de ikke ser ikke hennes behov for respekt og egenverd. Andre sliter med alkoholproblemer eller psykiske lidelser og makter ikke å støtte kona.

- Disse ekteskapene kan være preget av vold og konflikter, men vold i hjemmet er ikke menneskehandel, forklarer Tyldum.

Når kan vi snakke om menneskehandel?

Guri Tyldum. (Foto: Fafo)
Guri Tyldum. (Foto: Fafo)

Tyldum understreker at menneskehandelsbegrepet kun er relevant i de tilfellene at mannen med intensjon forsøker å opprettholde eller forsterke avhengigheten.

- I stedet for å hjelpe henne til å finne seg til rette, prøver han bevisst å holde henne nede, sier Tyldum.

Hun forteller om kvinner som lever i ekteskap blottet for støtte, godhet og fellesskap, men som likevel er forventet å gjøre alt husarbeid og være tilgjengelig for sex. Noen lever i isolasjon og blir aldri introdusert for mannens venner eller familie. Noen blir mishandlet psykisk og fysisk.

- Det er ikke slik de fleste, verken i Norge eller Thailand, tenker at et ekteskap skal være, påpeker Tyldum.

- Hvis noen rekrutterte en hushjelp fra et annet land og behandlet henne på denne måten, ville vi snakket om menneskehandel. Da bør vi også se systematisk utnytting for sex og arbeid i ekteskapet som menneskehandel.

I følge definisjonen av menneskehandel i internasjonal lov, må et element av tvang være til stede.

-I de transnasjonale ekteskapene kan tvangen utøves gjennom vold og isolasjon. Men den ekstreme avhengigheten kan i seg selv gjøre at kvinna ikke ser noen andre muligheter enn å bli i ekteskapet, forklarer Tyldum.

Ekteskapet må normalt ha vart i tre år før kvinna kan søke permanent opphold i Norge.

- Regelen bidrar sterkt til at kvinner blir værende i voldelige og nedbrytende ekteskap, forteller Tyldum.

Men noen blir også i slike ekteskap i flere år etter at de har fått rett til selvstendig opphold, fordi de ikke vet hvordan de skal gå fram for å bryte ut og leve for seg selv i Norge.

Kilder:

Tyldum: Dependence and Human Trafficking in the Context of Transnational Marriage, International Migration, 18 MAR 2013, doi: 10.1111/imig.12060.

Saken er produsert og finansiert av Fafo - Les mer

Powered by Labrador CMS