Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Oslo - les mer.

Veiledning er viktig for å få nyutdannede lærere til å bli i yrket.
Veiledning er viktig for å få nyutdannede lærere til å bli i yrket.

Veiledning av lærerstudenter kan gjøre overgangen til klasserommet enklere

PODCAST: – Mer kunnskap om hva som er god veiledning kan bidra til nye måter å jobbe på i praksis, forteller forsker.

– Vi forskere jobber for å knytte sammen teori og forskning til veiledning og til det som skjer i praksis ute på skolene, sier Eli Lejonberg, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning på Universitetet i Oslo (UiO).

Sammen med forskerkollegaer i prosjektet Verktøy for veiledning utvikler Lejonberg verktøy som veiledere kan bruke i praksis.

Disse skal være tilpasset den enkelte student og gir føringer for hvordan veiledning kan foregå.

– Studentene kan bruke verktøyene for å utvikle sin profesjonelle praksis sammen med veileder, opplyser Lejonberg.

Det er en utfordring at en del nydannede lærere slutter i jobben. Veiledning er også viktig for å få disse lærere til å bli i yrket.

Førsteamanuensis Eli Lejonberg og lektor Kennet Grav diskuterer betydningen av god veiledning.
Førsteamanuensis Eli Lejonberg og lektor Kennet Grav diskuterer betydningen av god veiledning.

– Hva slags spørsmål dukker opp i veiledning?

– Alt fra å korrigere uønsket oppførsel til konkrete råd om hva den ferske læreren skal gjøre i konkrete situasjoner, forteller lektor og veileder ved Ås videregående skole i Follo, Kennet Grav.

Han sier videre at noen studenter vil ha råd, mens andre vil heller prøve og feile på egen hand.

– Som veileder må en ofte være fleksibel og tilpasse seg den enkelte student, poengterer lektoren.

Et fasitsvar på hva som er god veiledning, er vanskelig å finne, men å starte med de gode spørsmålene som åpner for refleksjon er et godt sted å starte, sier Grav.

I denne episoden kan du høre førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforsking på UiO, Eli Lejonberg og lektor ved Ås videregående skole i Follo, Kennet Grav, om veiledning av lærerstudenter og nyutdannede lærere.

Hør hele episoden her:

Powered by Labrador CMS