Sæd som varer lenger

Sikrere vurdering av sædkvalitet og lenger holdbarhet på sæden hos okser og råner, er resultatet av forskning utført ved Norges veterinærhøgskole.

Publisert

Omtrent 90 prosent av alle drektigheter på ku og purke i Norge er et resultat av kunstig sædoverføring med frossen og fersk lagret sæd.

Gode fruktbarhetsresultater har svært høy økonomisk verdi, og forbedrede metoder for evaluering av sædkvalitet er derfor ønskelig for avls- og seminorganisasjonene for storfe (Geno) og svin (Norsvin) i Norge.

Doktorgrad

Karin E. Waterhouse har i sitt doktorgradsarbeid evaluert sædkvalitet hos okse og råne på en ny måte (flowcytometri).

Bruken av den nye og mer objektive analysemetoden har gjort at norske svineprodusenter nå kan bruke sæddoser som har blitt lagret ved romtemperatur i opptil fem dager før insemineringen finner sted.

Tidligere var den anbefalte lagringstiden på rånesæddosene tre dager.

Dette har medført en mer effektiv transport og distribusjon av sæddoser, færre sæddoser kasseres og sædproduksjon på søndager er ikke lenger nødvendig for å møte etterspørselen av sæddoser.

God fruktbarhet

Fruktbarheten hos seminokser av rasen Norsk Rødt Fe (NRF) er god sammenlignet med andre raser som brukes i Europa og USA.

Den gode fruktbarheten gjør det vanskelig å finne en sammenheng mellom sædkvalitet og fruktbarhet.

Når det gjelder okser har Waterhouse lykkes i å finne en sammenheng mellom kvaliteten på sædcellenes arvestoff (DNA) og sædens fruktbarhetspotensial.

Dette betyr at en i fremtiden kan bruke DNA-kvalitet til å kassere sæddoser og utelukke okser med dårlig fruktbarhetspotensial.

Økende eksport

Arbeidet Waterhouse har gjennomført, bidrar til å opprettholde høy fruktbarhet hos NRF seminokser og gjør at bøndene fortsatt kan få en høy andel av kyrne sine drektige etter inseminasjon.

"Sædceller fra råne"
"Sædceller fra råne"

Både Geno og Norsvin har ISO-sertifisert sædproduksjon, og bruk av flowcytometri for evaluering av sædkvalitet gir mulighet til forbedret dokumentasjon av sædkvalitet hos norske seminråner og -okser.

Geno og Norsvin har de siste årene hatt en økning i eksport av sæd, og forbedret dokumentasjon vil kunne være verdifullt i konkurranse med andre internasjonale avls- og seminselskaper.

Cand. Scient. Karin E. Waterhouse disputerte den 2. mars 2007 for graden Philosophiae Doctor (PhD) ved Norges veterinærhøgskole med avhandlingen: “Sperm quality in relation to semen preservation and field fertility: a flow cytometric study of bull and boar spermatozoa.”

Arbeidet er utført i regi av Team Semin BA ved Norges veterinærhøgskole.