Inaktive ønsker mer aktivitet

En fersk undersøkelse blant inaktive nordmenn viser at hele 76 prosent ønsker å bli mer fysisk aktive. Men hva skal til for at de ikke bare ønsker det, men også gjør det?

Flere eldre ønsker å trene i dag enn for 20 år siden. (Foto: Torunn Gjerustad)
Flere eldre ønsker å trene i dag enn for 20 år siden. (Foto: Torunn Gjerustad)

Slik får du det til

Ti enkle måter å bli mer fysisk aktiv på:

  • Ta trappene eller gå så ofte som mulig
  • Drikk mye vann for da må du gå oftere på toalettet
  • Parker bilen et stykke fra inngangsdøra
  • Vask og rydd i hus/leilighet litt oftere
  • Kroppslig hagearbeid er fine saker!
  • Trekk ut antenneledningen til TV-en ved jevne mellomrom. Finn på noe ”kroppslig” i den nye fritiden din
  • Skaff deg en skritteller – og bruk den!
  • Sykle/gå mer til/fra jobb eller bruk offentlig transport
  • Ikke bare gå i møte, men gå et møte
  • Gå en tur med familie, venner, nabo etter middag

Rapporten

«Fysisk inaktive blant voksne i Norge. Hvem er inaktive – og hva motiverer til økt fysisk aktivitet?» har til hensikt å gi økt kunnskap om hva som er sentrale faktorer for at inaktive skal bli mer fysisk aktive.

Yngvar Ommundsen, professor i idretts- og helsepsykologi ved Norges idrettshøgskole og Anita Aadland, cand polit, fra Helsedirektoratet har forfattet rapporten, på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Kreftforeningen, Norges Bedriftsidrettsforbund og Helsedirektoratet har samarbeidet om undersøkelsen.

Over halvparten av de spurte sa at kort reisevei til treningsstedet var viktigst. Videre ønsket fire av ti å ikke være bundet av faste treningsdager.

Like mange fremhevet at det må være et treningstilbud tilpasset deres nivå.

– En annen suksessfaktor er at de har noen å trene sammen med, det hjelper å bli dratt med av venner eller kjente, sier professor Yngvar Ommundsen fra Norges idrettshøgskole.

JA, men tja

På spørsmålet om hvor sikre de var på at de faktisk ville klare å bli mer fysisk aktive, svarte flertallet (57 prosent) at de var enten svært eller ganske usikre på dette.

Bare 4,6 prosent svarte at de var svært sikre på å få det få. Det ser ut til at optimismen øker med alderen.

I gruppa over 70 år svarer 57 prosent at de er ganske sikre på at de vil komme i gang med regelmessig fysisk aktivitet.

Flere eldre vil trene

Ommundsen viser at det i dag er flere i aldersgruppen 50–60 år som vil trene enn i 1987. Det vil si at det nå er flere som er ”klare til å bli aktive” enn det var før.

– Dette er et viktig signal. Dersom man gir denne gruppen et tilbud som treffer, viser undersøkelsen at de i dag er mer mottakelige enn tidligere, sier Ommundsen.

Forskjellen på aktive og inaktive

Professor Yngvar Ommundsen ved Norges idrettshøgskole.
Professor Yngvar Ommundsen ved Norges idrettshøgskole.

Han mener rapporten er viktig fordi den setter fokus på hva som er viktig for å mobilisere økt aktivitet hos inaktive.

– Vi må studere hva som kjennetegner denne gruppa, understreker Ommundsen, og legger til at vi til nå har visst mye om de som er fysisk aktive, men langt mindre om de inaktive.

Et paradoks

Inaktive mangler mobiliseringskraften, nettverket, motivasjonen og overskuddet til å bli mer fysisk aktive, og det er nettopp disse egenskapene som ofte preger de aktive.

Det er et paradoks at de inaktive mener at overskudd og motivasjon er et stort hinder, mens det er selve gevinsten de aktive trekker frem når man spør om hvorfor de trener.

Litt er bedre enn ingenting

Majoriteten av potensielt aktive ser for seg å trene 2 til 3 ganger i uken. Dette tilfredsstiller ikke anbefalingene for fysisk aktivitet blant voksne som oppfordrer til aktivitet i minst 30 minutter daglig og slik at man blir andpusten & svett.

– For denne gruppen vil all aktivitet være bra og representere en helsegevinst. Det er viktig å ikke skremme med krav folk ikke klarer å oppfylle.

– Vi må klare å kommunisere at litt er bedre enn ingenting, og at det viktigste er å komme i gang, poengterer Ommundsen.

- Bruk kroppen når du kan!

– Se verdien av å sykle og å gå. Ta i bruk kroppen din når det er rom for det, avslutter professor Ommundsen.

Med andre ord: all form for fysisk aktivitet gir gevinst, ikke bare den som gjerne avsluttes med en svett treningsdrakt.

Powered by Labrador CMS