Skal overvåke skiskader på toppnivå

Det internasjonale skiforbundet er svært bekymret for den stadig økende graden av skader som utøverne pådrar seg under konkurranser. Nå skal Norges idrettshøgskole overvåke skader på internasjonalt toppnivå.

Publisert

FIS Injury Surveillance System skal etableres for å overvåke skadeutviklingen innen alpint, langrenn, skihopp, kombinert, freestyle og snowboard.

Skademønsteret innen hver gren skal deretter analyseres og danne grunnlag for dybdestudier av skadetyper av særlig interesse, for eksempel hodeskader i snowboard eller alvorlige kneskader i alpint.

Hvorfor oppstår skader?

Det er Senter for idrettskadeforskning ved Norges idrettshøgskole som skal lede forskningsarbeidet i prosjektet. Den medisinske utstyrsprodusenten dj Orthopedics støtter prosjektet økonomisk.

Senter for idrettsskadeforskning finansieres av Kulturdepartementet, Norges Idrettsforbund og Olympiske Komitè, Helse Øst og Norsk Tipping AS.

- Dette systemet vil gi oss kunnskap til å bedre forstå hvorfor og hvordan skader innenfor de forskjellige grenene oppstår, sier professor og leder for Senter for idrettskadeforskning ved NIH, Roald Bahr.

Utøvere på alle nivåer

- Informasjonen og kunnskapen vi tilegner oss gjennom dette systemet er grunnleggende for å kunne unngå slike skader i fremtiden, ikke bare på toppnivå, men for utøvere på alle nivå, for eksempel gjennom sikrere utstyr, sier han.

Det internasjonale skiforbundet er svært bekymret for den stadig økende graden av skader som utøverne pådrar seg under konkurranser.

- Kunnskapen vi får gjennom dette prosjektet vil gi oss oppdatert informasjon om skadeutviklingen på elitenivå, slik at vi kan sette inn tiltak for å redusere risikofaktorer gjennom konkurranseregler og på andre måter, sier Bengt Saltin, leder av den medisinske komiteen i FIS.

Større fokus på helse

Professor Roald Bahr roser FIS for initiativet og mener dette legger forholdene til rette for større fokus på utøvernes helse.

- Dette setter idrettsutøvernes helse i fokus, sier han.