Putamen slik den ligger i storehjernen. Den regulerer bevegelser og påvirker ulike typer læring. (Foto: Microstock)
Putamen slik den ligger i storehjernen. Den regulerer bevegelser og påvirker ulike typer læring. (Foto: Microstock)

Oppdaget genvarianter som kan forklare psykiske lidelser

Forskere har oppdaget flere nye genvarianter som påvirker hjernens volum. Dermed er vi enda et skritt nærmere å finne årsakene til en rekke psykiske lidelser.

At hjernen din er et veldig sammensatt organ, vet du nok. Du har nok også fått med deg at det er et samspill mellom høyre og venstre hjernehalvdel.

Men visste du at hjernens indre, sentrale deler samarbeider med hjernens overflate?

Det gjør de nemlig, og det gjør de for å koordinere viktige egenskaper som bevegelse, hukommelse, motivasjon og læring. 

Én faktor som påvirker disse funksjonene, er altså hjernens størrelse.

Årsak til psykiske lidelser

Forskere har nå funnet flere nye genvarianter som påvirker nettopp størrelsen på hjernen din. Genvarianter er helt enkelt ulikhetene i den genetiske koden som bidrar til at vi mennesker er født med forskjellige egenskaper. Genene er helt like for alle mennesker, men det er altså de genetiske variantene som gjør oss ulike. 

– Dette er et viktig steg på veien til å finne årsaken til en rekke psykiske lidelser, sier Ole A. Andreassen, professor ved UiO og spesialist i psykiatri ved Oslo universitetssykehus (OUS). 

Tverrsnitt av nucleus caudatus i hjernen.  (Foto: Wiki commons)
Tverrsnitt av nucleus caudatus i hjernen. (Foto: Wiki commons)

Han forklarer at de nyoppdagede genetiske variantene finnes i hjerneområdene putamen og nucleus caudatus. Putamen regulerer bevegelser og påvirker ulike typer læring. Nucleus caudatus bidrar til viljestyrt bevegelse, men også hukommelse, læring, søvn og språk.

– Hele hjernens størrelse er igjen påvirket av disse variantene, sier han. 

Andreassen forklarer at funnet er såpass generelt at det foreløpig ikke går an å forklare grunnen til spesifikke psykiske lidelser. 

– Vårt funn omfatter hjernens byggverk, så vi kan nesten si at det omfatter de aller fleste lidelser. Forskerne i prosjektet Norment jobber nå med å undersøke hvordan funnene kan være relatert til hjernelidelser, både psykiske og nevrologiske, sier han. 

Ikke sykdomsgener

Gener kan ha tre typer variasjoner i koden: 

1. Gener er helt normale – det vil si at de fungerer helt likt hos alle. 

2. Normal varisjon av koden – som bidrar til forskjeller i trekk og egenskaper ved folk. 

3. Mutasjoner – det vil si farlige varianter i koden, som bidrar til sykdom. 

Det forskerne her har funnet, er altså den andre typen variasjon. 

– Vi har ikke funnet sykdomsgener, men gener med forskjeller i genkoden som leder til arvelige normale forskjeller i hjernenstruktur, forklarer professoren. 

Kartla genetisk variasjon

Funnet ble gjort ved å kartlegge genetisk variasjon i hele genomet, noe som kalles genom-vide assosiasjonsstudier.

Genomet er hele den arvemessige funksjonen som er kodet inn i DNA-et ditt. 

Forskerne sammenlignet hvor hyppig genvariantene oppsto sammen med en variabel, i dette tilfellet hjernevolum.

– De sterkeste virkningene ble funnet for volumet av putamen. Her fant vi en ny genvariant som påvirker biologiske prosesser, sier Andreassen.

Denne genvarianten påvirker transport av cellebestanddeler, en prosess som er viktig for bygging og fornying av hjernecellene. 

Nesten 30 000 ble undersøkt

Forskerne undersøkte volumet på sju hjerneområder innerst i hjernen, ved å ta bilder av hjernen med MRI.

Nærmere 30 000 personer deltok i studien, fra 50 forskjellige forsøksgrupper over hele verden.

Referanse: 

Derrek P. Hibar, m.fl. Common genetic variants influence human subcortical brain structures, Nature, 21. januar 2015, doi:10.1038/nature14101. Sammendrag

Powered by Labrador CMS