Velg mat som kroppen liker

Visste du at geitemelk er lettere fordøyelig enn kumelk? Og lurer du på hvordan bearbeidet kjøtt påvirker fordøyelsen? Det skal forskere finne ut for deg.

Publisert

Geitemelk er lettere fordøyelig enn kumelk.

- Proteinene i geitmelka nedbrytes raskere enn i kumelka. Dette er gode nyheter for eldre, barn og aktive idrettsutøvere som trenger et høyt innhold av essensielle proteiner, aminosyrer og mineraler, forteller stipendiat Hilde Almås ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB).

Et produkt basert på geitmelk kan også være aktuelt for eldre mennesker som sliter med å få i seg nok næring, kan forskerne fortelle.

Og professor Gerd Vegarud kan berolige oss som synes at geitemelk smaker litt “spesielt”.

- Geitesmaken sitter i melkefettet. Tar vi bort fettet får melka en nøytral smak, samt alle de viktigste næringsstoffene som mineraler og proteiner. Melk er utrolig rikt på kalsium for eksempel.

Hun understreker at all melk er en viktig ernæringskilde.

"Professor Gerd Vegarud"
"Professor Gerd Vegarud"

Mat og forebyggende helse

Forebyggende helse knyttet til mat vet man lite om og dokumentasjon mangler. Økt kunnskap på dette feltet er nødvendig for at industrien skal utnytte norske matressurser til beste for helsen vår.

 

Professor Gerd Vegarud er i gang med å utvikle en helsestrategi ved Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås som omfatter mat med fokus på forebyggende og rehabiliterende helse.

Sammen med andre forskere, stipendiater og mastergradsstudenter samarbeides det blant annet om fordøyelse av mat og komponenter med positive effekter på mage og tarmhelse. Foreløpig har forskerne sett på fordøyelsen av melk og kjøtt.

Var melka bedre før?

- Varmebehandling har også effekt på fordøyelsen av melk. Rå melk fordøyes lettere enn melk som er pasteurisert eller sterilisert. Det er naturlig å spørre seg om melka var sunnere før, da den kom rett fra kua? Vi vet foreløpig ikke om varmebehandling påvirkere viktige helseeffekter i melka, sier Vegarud.

- Melk har en hemmende effekt på uheldige tarmbakterier etter førdøyelsen. Valentina Berner som er mastergrad student ved institutt for kjemi, bioteknologi (IKBM) undersøker dette.

- Geitemelk virker hemmende på enkelte bakterier og virus. Studiene viser at etter fordøyelse av geitemelk ble det dannet nedbrytingsprodukter som hemmet noen patogene bakterier blant annet E.coli og virus av typen Astrovirus som er forbundet med diaré.

Tartar tyngre fordøyelig!

Nora Haugen er også mastergrad student ved IKBM. Hun har sett på hvordan fordøyelsessystemet takler ulike typer kjøtt som er behandlet på ulike måter. Nora har funnet at stekt kjøtt er lettere å fordøye enn rått.

Hvordan lagring, frysing og bearbeiding av kjøtt har å si for fordøyelse vet vi ikke i dag. Gruppen ønsker å gå videre med flere aspekter omkring fordøyelse og effekter av nedbrytingsproduktene i kroppen.

Samarbeid med UiO og Vetrinærinstituttet

Gerd Vegarud samarbeider med Ernæringsinstituttet, Universitetet i Oslo, med Veterinærinstituttet i virus ved forsker Christine M. Jonassen og med leger på Rikshospitalet, samt flere andre institusjoner.

Professor Halvor Holm, UiO donerer blant annen sin magesyre og enzymer til forsøkene.

Gruppen samarbeider også med utenlandske forskere og har nylig sendt inn en søknad til EU om støtte til denne type forskning. Målet er å studere blant annet effekter av melk på blodtrykk, diabetes og overvekt.