Lusene blir spylt av fisken når den blir sendt gjennom den kunstige fossen. (Foto: Havforskningsinstituttet)
Lusene blir spylt av fisken når den blir sendt gjennom den kunstige fossen. (Foto: Havforskningsinstituttet)

En tur i fossen fjerner lakeselusa

Ferskvannsfossen fjerner flere lus enn de vanlige metodene og er i tillegg skånsom mot fisken.

Om prosjektet

Prosjektet «Fossefall for lakseluskontroll fase 2» er en oppfølging av tidligere prosjekt der det ble undersøkt om foss i kombinasjon med ferskvannsavlusning ga mindre lus i forhold til bare ferskvannsbehandling.

Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).  

Forskere ved Havforskningsinstituttet har funnet en ny måte å fjerne lus fra oppdrettslaks.

De sender fisken gjennom en fem meter lang renne med en påmontert ferskvannsfoss som bokstavelig talt spyler lusene av dem.

Den nye metoden gjør de gamle metodene for avlusing enda mer effektive. 

Varmebehandling og ferskvann

Vanligvis blir lusa fjernet ved hjelp av ferskvannsbad eller varmebehandling. 

Det viser seg at fossen fjerner flere lus enn om fisken kun blir behandlet med de vanlige metodene.

I tillegg gjør fossen at badebehandlingen kan gjennomføres på kortere tid og at varmebehandlingen kan gjøres med lavere temperatur.

Fjernet mest lus med foss

Etter at lakselusa har festet seg på laksen, går den gjennom flere livsstadier. Først sitter den helt fast i fisken, men etter hvert kan den bevege seg rundt. 

I disse stadiene har lusa ulik motstandskraft mot avlusingsbehandlinger. Derfor gjennomførte forskerne forsøk på fisk med både fastsittende og bevegelige lus.

Tolv dager etter at fisken var behandlet med både ferskvannsbad og foss, viste telling av fastsittende lus at kombinasjonen var veldig effektiv. Mellom 79 til 87 prosent av lusene var forsvunnet. Resultatet for fisken som kun ble behandlet med ferskvann viste at litt over halvparten av lusene var forsvunnet.

Ferskvannsbad etterfulgt av foss var også effektivt mot bevegelige lus, opptil 91 prosent av lusene forsvant. Med ferskvannsbehandling alene ble kun en tredel prosent lus fjernet.

Varmebehandling med standard temperatur på 32,5 grader var effektivt mot bevegelige lus både uten (89 prosent) og med (94 prosent) etterfølgende fossebehandling. Redusert temperatur (30,5 grader)  hadde like høy behandlingseffektivitet når denne ble etterfulgt av foss (93 prosent). Men varmebehandling med redusert temperatur uten etterbehandling med foss hadde lavere effektivitet (69 prosent).

Ikke skadelig for fisken

I behandling mot lakselus er det viktig å ivareta fiskens velferd og å sikre at behandlinger ikke gir skader.

– Vi observerte ikke sår, blødninger, redusert vekst eller økt dødelighet på fisken som følge av fossebehandlingen, sier Thomas Torgersen. Han er forsker ved Havforskningsinstituttet og prosjektleder for forsøk med ferskvannsfoss.

– Men forsøk med ulike trykk i fossen viste at fisken hadde noe mer skjelltap ved trykk over 0,6 bar. Regulering av vanntrykk for å unngå skjelltap vil derfor være viktig ved bruk av metoden, påpeker Torgersen.

Referanse:

Torgersen, T.: Fossefall for lakseluskontroll fase 2. Rapport fra havforskningen. (2017) [pdf].

Powered by Labrador CMS