Rekordstore Sweetheart

Runde, røde og saftige moreller er i disse dager å få kjøpt på hvert et hjørne. Nå håper forskerne at tunneldyrking vil gi lengre og bedre morellsesong. For det dyrkes rett og slett ikke nok moreller her til lands.

Publisert
Det er spesielt sorten Sweetheart som reagerer positivt på tunneldekket. (Foto: Mekjell Meland)
Det er spesielt sorten Sweetheart som reagerer positivt på tunneldekket. (Foto: Mekjell Meland)

Om prosjektet

Bioforsk Vest i Ullensvang har prosjektansvar for ”Tunneldekke over søtkirsebær – eit verkemiddel for forseinka mogning og økologisk produksjon”, en samkjøring mellom to innleverte søknader til forskningsrådet.

Oppdragsgivere er AL Gartnerhallen; ”High tunnel production systems for late season sweet cherries for the export” og Myhrene AS; “Økologisk søtkirsebærdyrking under tunneldekke”. Forsker Mekjell Meland er prosjektansvarleg for det første delprosjektet og forsker Jorunn Børve for det andre.

Forskere ved Bioforsk Vest i Ullensvang ser i et pågående prosjekt nærmere på hvordan morelldyrkerne best mulig kan forsinke modning av moreller (søtkirsebær).

Dette er ønskelig fordi konkurransen er mindre ved normal sesongslutt, og det derfor er mulig å tjene mer penger i utenlandske markeder.

Nøkkelen til bedre dyrkingsforholdene har vist seg å være bruk av sentmodnede sorter som hovedsaklig stammer fra Canada, bruk av bioregulatorer og ulike plasttyper som demper temperaturen noe i disse høye tunnelene.

Plast over trærne gir mulighet til å styre modningstidpunktet og gir beskyttelse mot regn slik at fruktene ikke sprekker.

Større og fastere frukter

Morellsorten Sweetheart reagerer bra på tiltakene som blir prøvd under tunneldekket, viser foreløpige resultater i prosjektet. I tunnelene modner denne sorten i midten av august, og fruktene viser seg å bli større og fastere enn ved dyrking utenfor tunnel.

I 2008 var halvparten av fruktene på de tunneldekka trærne over 32 millimeter i diameter. Det er mye større enn minstekravet (24 millimeter) til førsteklasses frukt.

Tunneldyrking av moreller. (Foto: Mekjell Meland)
Tunneldyrking av moreller. (Foto: Mekjell Meland)

Slike store frukter gir bedre priser. Også i 2009 ser fruktene ut til å bli store, ifølge forsker Mekjell Meland – ekspert på dyrkingsteknikker til frukt ved Bioforsk Vest Ullensvang.

– Totalt er avlingene rundt om mye bedre enn forventet, selv om vi hadde kjølig blomstring som var ugunstig for pollineringen, sier Meland, som har ansvaret for senterets forsking innen dyrkingsteknikk i frukt.

Vil ha mer moreller

Fruktinspektør ved Grøntprodusentenes Samarbeidsråd, Bjørn Eidhammer, forteller at pakkingen av årets moreller er kommet godt i gang. Årets prognoser er på rundt 500 tonn.

Dette er bedre enn i 2007 (328 tonn) og 2008 (402 tonn), men fortsatt ikke på nivå med rekordåret 2006, da det ble produsert 583 tonn moreller her til lands.

– Målet er å komme mye høyere, sier Eidhammer, og føyer til at produsentene de siste årene ikke en gang har greid å dekke etterspørselen innenlands. Fruktinspektøren mener det ikke har vært noen utvikling innen produksjonen de senere årene, og at problemet i stor grad skyldes lite vellykkede plantinger.

– Også det med kvaliteten er sårbart, og holdbarheten er det som er vanskeligst med eksport. Det er ofte her det svikter, sier Eidhammer.

Og føyer til at vær og vind også har mye å si for resultatet.

Så da gjenstår det å se om tunneldyrkingen av morellene kan bidra til å øke produksjonen og bedre eksportmulighetene for bøndene.