Framtidas jordbær under tak?

Dyrking under tak i plasttunneler gir full kontroll med vær og vind, lengre sesong og jevnere kvalitet. -Smaken er minst like god, bedyrer dyrker Morten Gustad og jordbærforsker Rolf Nestby.

Publisert

I store produsentland som Spania og England dyrkes over 90 prosent av bær i tunneler. I Norge er det under to prosent.

Fortsatt står plukkerne bøyd over plantene på bakkenivå i sol og regn, mens dyrkeren lever i spenning for innhøstingstidspunkt og værforhold. Værgudene har også siste ord for kvalitet og som igjen er viktig for å fastsette pris.

Miljøvennlig bær

Forsker Rolf Nestby ved Bioforsk Midt-Norge i Stjørdal har lenge ivret for at en større del av bærproduksjonen kommer under tak. I tillegg til lengre sesong og jevnere kvalitet, kan det produseres mer miljøvennlig.

-Tunneler gir tørrere klima, og antall sprøytinger mot gråskimmelsoppen kan reduseres fra fem til to. Samtidig blir det større utfordringer med midd og meldugg, sier Rolf Nestby.

Plukkes stående

I tillegg blir det bedre for plukkerne. Jordbærplantene kan plantes i potter eller direkte i torvsekker som ligger på stativ i “bordhøyde”. Dermed kan bæra plukkes stående.

-Men det er en krevende produksjon, som krever erfaring og ny kunnskap. I tillegg koster det mye å investere i plasttunneler og vanningsanlegg, sier Nestby, som i mange år har vært engasjert i prosjekter med dyrking av bær under tak.

Nå leder han blant annet et prosjekt i Trøndelag for dyrking av jordbær i tunnel til friskkonsum.

Tar tak

Jordbærdyrker Morten Gustad i Sparbu i Nord-Trøndelag er en av tre deltakere i dette prosjektet. I høst vil 12 tunneler være oppe, og av 200 dekar jordbær skal rundt åtte under tak. Hvis han lykkes blir det mer.

"Jordbær i plasttunnel dyrker Morten Gustad og forsker Rolf Nestby"
"Jordbær i plasttunnel dyrker Morten Gustad og forsker Rolf Nestby"

-Avling per dekar bør dobles, og vi bør kunne være en måned tidligere på markedet. Det betyr mye for prisen, sier Gustad, som med frilandsbær normalt er ute på markedet rundt 10. juli.

Da er prisen er på det laveste med rundt 15 kroner kiloen. For Gustad betyr dermed starten av sesongen i beste fall en produksjon i balanse.

Svingende priser

-Vi leverer i seks uker utover sommeren, og etter hvert stiger prisen til rundt 30 kroner per kilo. Men i første del av juni er prisen over 50 kroner, og dermed er tidliglevering fra tunnel svært interessant. I tillegg stiger prisen igjen ut over høsten.

Marit og Morten Gustad tok over bruket Bulling Nedre i 1990, og startet med fem dekar jordbær. Nå leverer gården bær og grønnsaker fra til sammen 400 dekar, med jordbær som hovedproduksjon.

-I år har vi kun én plasttunnel, og starter høstingen her denne helga. Målet er å kunne levere i første del av juni.

Tidlig jordbær

Tidligjordbæra her i landet kommer fra tunneldyrking på Østlandet, Sørlandet og Jæren. Nå står Trøndebæra for tur, og vil blande seg inn i “det gode selskap”.

Verken Gustad eller Nestby tør være bastante om utviklingen. Det er nemlig grossistene som har det avgjørende ord for hvilke krav som settes til kvalitet og jevn levering. Med andre ord om en større del av produksjonen må under tak.

Men i løpet av 10 år tror Morten Gustad at det har skjedd mye med norsk jordbærproduksjon.

- Kanskje er så mye som halvparten dyrket under tak, tror han.