Flere kinesere har fedme, men forskjellene er store mellom ulike provinser. (Foto: pixfly / Shutterstock / NTB scanpix)
Flere kinesere har fedme, men forskjellene er store mellom ulike provinser. (Foto: pixfly / Shutterstock / NTB scanpix)

Fedme tredoblet på ti år i Kina

Men kineserne er fortsatt mye lettere enn amerikanerne.

Publisert

Folk i Kina er omtrent som oss. De blir tyngre.

Men i motsetning til USA og andre vestlige land, er fedme blant voksne lite kartlagt i Kina. Nylig kom imidlertid resultatene fra en stor undersøkelse.

Forskerne brukte tall fra en nasjonal kartlegging som er blitt gjennomført hvert tredje år siden 2004. Ut ifra data fra rundt 175 000 deltagere, konkluderer forskerne nå med at andelen kinesere med fedme er tredoblet på ti år.

Det har også vært en stor økning i midjemålet, et tegn på mye fett rundt de indre organene. Slik bukfedme er knyttet til mange negative effekter på helsa.

Lavere grense for fedme

Selv om den kinesiske befolkningen opplever en dramatisk økning i BMI, er antallet mennesker med fedme fortsatt mye lavere enn i USA, skriver Xiao Zhang og en rekke kollegaer i studien, som nå er publisert i Annals of Internal Medicine.

Målt etter definisjonene til Verdens helseorganisasjon hadde 6,3 prosent av den kinesiske befolkningen fedme, som er definert som en BMI på minst 30. I USA er andelen mennesker med fedme over 35 prosent.

De kinesiske helsemyndighetene har imidlertid satt grensa for fedme ved en BMI på 28. Ifølge denne definisjonen har 14 prosent av befolkningen fedme.

Noe av grunnen for Kinas lavere grense for fedme, er studier som peker mot at kinesere får helseproblemer ved lavere BMI enn mennesker med europeisk bakgrunn. Det dreier seg typisk om diabetes, høyt blodtrykk og metabolsk syndrom.

Store forskjeller

Den nye studien viser ellers at det er store forskjeller på andelen mennesker med fedme i ulike regioner i Kina. Etter grensa på 28 i BMI, har bare 4,4 prosent av befolkningen i Hainan-provinsen fedme, mens det samme gjelder for hele 26,6 prosent i Beijing.

Dette er kunnskap som vil gi større innsikt i den verdensomspennende fedmeepidemien, skriver Zhang og kollegaene, som oppfordrer:

Nå blir det viktig å gjøre flere studier for å finne ut hvilke miljøfaktorer som driver økningen i fedme i Kina, og hva som kan gjøres for å forebygge denne utviklinga.

Referanse:

Xiao Zhang m. fl., Geographic Variation in Prevalence of Adult Obesity in China: Results From the 2013–2014 National Chronic Disease and Risk Factor Surveillance, Annals of Internal Medicine, oktober 2019.