Det er mindre skadelig for kvinner å ha litt fett på kroppen enn det er for menn. (Foto: Shutterstock / NTB Scanpix)
Det er mindre skadelig for kvinner å ha litt fett på kroppen enn det er for menn. (Foto: Shutterstock / NTB Scanpix)

Kvinnens fett er sunnere enn mannens

Kvinnens fett har et mer aktivt stoffskifte. Men effekten forsvinner etter hvert, viser ny forskning.

Hjerte- og karsykdommer og diabetes er blant de vanligste sykdommene i verden. Førstnevnte er den vanligste dødsårsaken globalt. Og omfanget av diabetes type 2 er nå regnet som en global epidemi av WHO.

De fleste pasienter med diabetes type 2 er overvektige.

Selv om friske kvinner generelt har høyere fettprosent enn menn, har likevel færre av dem type 2 diabetes og en del andre sykdommer som ofte er knyttet overvekt. Menn lagrer nemlig fettet rundt magen, mens kvinner lagrer fettet på hofter og lår. Dette kan forklare hvorfor det er mindre skadelig for kvinner å ha litt fett på kroppen.

Nå viser også en ny studie at det er et komplekst samspill mellom gener og hormoner som gjør kvinners fettvev generelt sunnere enn menns.

Cellenes energilagre er nøkkelen

– Kvinnenes fettvev inneholder flere mitokondrier, forteller forsker Frode Norheim.

Mitokondrier er de små energiverkene som finnes i hopetall inne i alle cellene dine. De omtales ofte som cellenes energilagre.

– I tillegg har de potensiale til å være mer metabolsk aktive og dermed forbrenne mer energi, fortsetter han. Insulin virker også bedre hos kvinner.

Metabolsk aktivitet er det samme som det vi kjenner som stoffskiftet.

– At kvinner har flere mitokondrier enn menn, er støttet av tidligere funn. Det er kjønnshormonet østrogen som ser ut til å være en del av årsaken til forskjellen, forklarer Norheim.

I overgangsalderen vil produksjonen av østrogen gå ned hos kvinner, og de vil dermed miste mye av den beskyttende effekten.

Gener gir forskjellig effekt på overvekt

Norheim og kollegaene hans ville finne ut om gener og andre faktorer ved fettvev kan forklare hvorfor kvinner kan være beskyttet mot en lang rekke av metabolske sykdommer.

Dette gjorde de ved å undersøke 100 musestammer. Denne delen av forskningen ble gjort under et treårig opphold ved UCLA i Los Angeles, USA.

– Ett av genene som ble studert i detalj, var Lyplal1. Hunnmus fikk fjernet genet og spiste en diett med mye fett og sukker. De la mer på seg enn hunnmus som også hadde et usunt kosthold men hadde genet intakt, sier han.

Den samme effekten av Lyplal1 på overvekt var ikke til stede i hannmus. Genet har tidligere blitt antatt å ha større effekt på overvekt i kvinner enn menn hos mennesker.

Vil inkludere hunnkjønn i forskningen

– Det er viktig å forske på begge kjønn og på et bredt genetisk mangfold for å utvikle bedre spesialtilpasset behandling. Vår studie understreker dette, sier Frode Norheim.

– Tradisjonell grunnforskning på mus bruker bare hannmus og den samme musestammen hver gang, sier han.

Han mener det er viktig å inkludere hunkjønn i basalforskningen for å forstå kvinnens helse og for å utvikle medisiner som kan være like effektive for kvinner som for menn.

Referanse:

Frode Norheim: Gene-by-Sex Interactions in Mitochondrial Functions and Cardio-Metabolic Traits. Cell Metabolism. Januar 2019. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cmet.2018.12.013. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS