En ny studie viser at flergangsfødende kvinner oftere ber om keisersnitt. Det kan henge sammen med dårlige erfaringer fra tidligere fødsel. (Illustrasjonsfoto: Romrodphoto / Shutterstock / NTB scanpix)
En ny studie viser at flergangsfødende kvinner oftere ber om keisersnitt. Det kan henge sammen med dårlige erfaringer fra tidligere fødsel. (Illustrasjonsfoto: Romrodphoto / Shutterstock / NTB scanpix)

Kvinner som har født tidligere ber oftere om keisersnitt

Forsker har flere råd til gravide som har fødselsangst og ønsker seg keisersnitt.

En ny studie ved fem norske sykehus ser på hvilken fødsel 2177 gravide kvinner foretrakk.

Ønsket de keisersnitt eller vaginal fødsel?

Studien viser at det er forskjeller mellom førstegangsfødende og kvinner som har født tidligere.

3,5 prosent av de førstegangsfødende kvinnene ønsket keisersnitt. Blant de som hadde født tidligere, var tallet 9,6 prosent.

– Jeg er ikke overrasket over at flergangsfødende oftere har et ønske om keisersnitt, sier forsker og jordmor Lena Henriksen ved OsloMet, en av forskerne bak studien.

– Det kan for eksempel skyldes en dårlig fødselserfaring fra tidligere.

Om studien

Jordmor og forsker Lena Henriksen ved OsloMet – storbyuniversitetet var en av forskerne på en studie hvor 2177 gravide ble spurt om hvilken fødsel de foretrakk.

Data kommer fra en europeisk studie, hvor forskere fulgte kvinner over tid.

Forskjeller mellom sykehus

Det var også forskjeller mellom sykehusene i hvilken grad de fødende ønsket keisersnitt.

Høyest var tallet, fem prosent, blant de førstegangsfødende kvinnene ved St. Olav hospital i Trondheim. Derimot ønsket ingen av de førstegangsfødende keisersnitt ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

Kvinnene i studien skulle føde ved St. Olav hospital i Trondheim, Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø, Drammen sykehus, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet i Oslo og Ålesund sjukehus.

– Vi har ikke forsket på hva forskjellene skyldes. Likevel vet vi at de har satset på å jobbe med fødselsangst i Tromsø. Det er mulig at denne oppfølgingen av den gravide kan ha en sammenheng med resultatet, sier Henriksen.

Dårlige fødselserfaringer påvirker

Blant kvinnene som hadde født før, var det enda flere som ønsket keisersnitt, blant annet 11,4 prosent ved St. Olav hospital i Trondheim mot bare 6,5 prosent ved Drammen sykehus.

På Rikshospitalet var det 11,3 prosent som ønsket keisersnitt, 10,5 prosent ved Ålesund sjukehus og 7,6 prosent ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Henriksen påpeker at Rikshospitalet tar imot gravide fra hele landet med hjerteproblemer, noe som kan ha påvirket antallet som ønsker keisersnitt ved dette sykehuset. Hvorfor andelen også er ganske høy ved St. Olav hospital, har hun ingen forklaring på.

Mange har fødselsangst

Henriksen undersøkte også om ønsket om keisersnitt hadde noen innvirkning på om de faktisk endte opp med keisersnitt eller ikke.

Studien viser at 67,8 prosent av de som ønsket keisersnitt, fikk det. Forskeren understreker at det kan være medisinske årsaker til at kvinnene fikk keisersnitt.

– Noen ønsker seg også keisersnitt fordi de har fødselsangst, sier hun og forteller at 12 prosent av kvinnene i undersøkelsen sa de hadde fødselsangst.

Viktig å tenke godt gjennom

Henriksen peker på flere gode grunner for hvorfor kvinner kun bør vurdere keisersnitt dersom det er nødvendig.

For det første gir keisersnitt høyere risiko for infeksjon og blødning.

– Og så er det slik at vi ønsker at barn skal bli født vaginalt, fordi det stresset barnet da opplever, er noe de skal oppleve. Det er faktisk sunt for kroppen, selv om det er vanskelig å skjønne.

Dessuten er det en fordel for barnet å bli utsatt for morens bakterier når det presses ut gjennom fødselskanalen. Det kan ha noe å si på blant annet allergier senere i livet.

Ved et keisersnitt får du et arr på livmoren, noe som kan gjøre den mer sårbar ved senere svangerskap.

Forskerens råd for å motvirke fødselsangst

Her er Henriksens fem råd til gravide med fødselsangst:

1. Ha en samtale tidlig. Snakk med en jordmor om tidligere erfaringer og hvordan du fødte sist. Hva er det som gjør at du er så redd for fødselen? De aller fleste fødestedene har et tilbud til kvinner med fødselsangst.

2. Søk informasjon hos fagfolk istedenfor å lese om skremmende fødselshistorier på nettet. Mye av det som står der, har ikke hold i virkeligheten. Gå derfor til et sted hvor det er kvalitetssikret god informasjon.

3. Gå på kurs om fødselen, eller få jordmoren din til å forklare hva som vil skje når du føder.

4. Forbered deg mentalt på fødselen, men gi slipp på kontrollen. Det er ikke mulig å forberede seg 100 prosent på hvordan det blir. Ingen fødsler er like. Tenk at dette vil du klare. Det er trygt å føde i Norge, og du har folk rundt deg som vil hjelpe deg. Kvinnekroppen kan føde barn.

5. Husk at det er lov å grue seg. Følelsene svinger under svangerskapet, spesielt når fødselen nærmer seg. Det er lov å være redd og ha masse rare følelser. Men minn deg selv på at det er en belønning som kommer når du er ferdig.

Referanser:

M. Lukasse, S. Vangen, P. Øian, M. Kumle, E.L. Ryding, B. Schei: Childhood abuse and fear of childbirth—a population-based study. Birth. 2010 Dec;37:267-274

EML. Løvåsmoen, MN. Bjørgo, M. Lukasse, B.Schei, L. Jenriksen: Women’s preference for caesarean section and the actual mode of delivery – Comparing five sites in Norway. Sex Reprod Healthc. 2018 Jun;16:206-212

Powered by Labrador CMS