De viktige mellomleddene

Mellomleddene spiller en nøkkelrolle i moderne distribusjon, og kan bidra til økt verdiskaping, påviser Leif-Magnus Jensen i ny doktorgradsavhandling fra Handelshøyskolen BI.

Publisert
Bilhavna i Malmø.
Bilhavna i Malmø.

Leif-Magnus Jensen

Leif-Magnus Jensen har gjennomført sitt doktorgradsarbeid ved Institutt for strategi og logistikk ved Handelshøyskolen BI.

Jensen har siviløkonomtittel fra London School of Economics gjennom Norges Handelshøyskole, og har jobbet i PA Consulting innen finansgruppen.

I sin doktorgrad har han studert mellomleddets rolle i moderne distribusjonssystemer, med spesielt fokus på koordinering.

Det ligger mer status i å produsere biler og selge biler enn å være den som sørger for at bilen kommer fra fabrikken i Japan eller andre produsentland og frem til bilforhandleren.

Tester og omtale av nye, raske og spreke bilmodeller scorer høyt i mediabildet. Og bilforhandleren, med sine store, lekre utstillingslokaler, kan sole seg i glansen av fartsvidunderne.

Nødvendig brikke

Mellomleddene får atskillig mindre oppmerksomhet. Men det kan kanskje endre seg.

- Mellomleddene, logistikkfirmaene, er reelle og viktige aktører i moderne distribusjon. De gjør mye mer enn å tilby standardiserte tjenester, hevder forsker Leif-Magnus Jensen ved Handelshøyskolen BI.

Jensen har i sitt doktorgradsprosjekt gjennomført en studie av mellomleddenes roller i moderne distribusjon. Han har tatt for seg billogistikkfirmaet Autolink, og sett på Autolinks posisjon i forhold til Honda, bilforhandlerne Møller og Bertel O. Steen.

Han har også sett på Autolinks relasjoner til bilhavnen i Malmø.

Store endringer

Globalisering og økt internasjonal handel har resultert i store endringer innenfor logistikk og distribusjon. Kundene er blitt stadig mer krevende, teknologien endrer seg, og bedriftene blir stadig mer spesialiserte.

Produksjonen av biler svinger dessuten i større grad med salg og etterspørselen etter biler.

Dette har gitt mellomleddene betydelige utfordringer, men har også gitt muligheten til å få en mer betydningsfull rolle i næringskjeden.

- Mellomleddene må håndtere økt grad av kompleksitet og stor variasjon i fraktvolum, påviser Leif-Magnus Jensen i sin doktorgradsavhandling.

Mellomleddene tvinges til å innarbeide større fleksibilitet i sine systemer, og hjelper til med å håndtere og koordinere sluttkundens bestillinger og leveranser fra flere ulike bilprodusenter.

Jensen har vært særlig opptatt av å se på hvilke roller Autolink spiller i forhold til sine ulike kunder, det vil si hva de gjør. Dette varierer fra kunde til kunde.

Nøkkel til økt verdiskaping

Leif-Magnus Jensen.
Leif-Magnus Jensen.

Konkurransen har drevet frem økt effektivitet gjennom hele distribusjonssystemet. Mellomleddene har gjennom tilpasning og omstilling blitt viktigere for verdiskapingen i systemet.

- Mellomleddene er viktige for å få det moderne distribusjonssystemer til å fungere. De er mer dyptgripende involvert enn tidligere, fastslår Jensen.

Han mener det ligger god økonomi i å anerkjenne mellomleddene som viktige partnere.

– Det vil være lønnsomt å samarbeide mer startegisk med mellomleddene.

Referanse:

Leif-Magnus Jensen disputerte 8. juni 2009 for doktorgraden ved Handelshøyskolen BI med avhandlingen The Role of Intermediaries in Evolving Distribution Contexts: A Study of Car Distribution.