En notis fra Norsk Utenrikspolitisk Institutt - les mer.

Demonstrerer for frihet: Kvinner i Sør-Afrika demonstrerer sammen med Winnie Mandela for frigjøring av Nelson Mandela i 1962. Mandela kjempet blant annet for demokratiske valg og frihet fra rasediskriminering. Han endte opp i fengsel i 27 år, og ble senere Sør-Afrikas president.
Demonstrerer for frihet: Kvinner i Sør-Afrika demonstrerer sammen med Winnie Mandela for frigjøring av Nelson Mandela i 1962. Mandela kjempet blant annet for demokratiske valg og frihet fra rasediskriminering. Han endte opp i fengsel i 27 år, og ble senere Sør-Afrikas president.

Hva mener vi med frihet?

Hva betyr frihet? Avhengig av hvem du spør, vil du sannsynligvis få ulike svar. NUPI-forsker Rita Augestad Knudsen har i sin nye bok sett nærmere på hva frihetsbegrepet betyr i internasjonal politikk – og hvilke syn på frihet som tradisjonelt har vunnet frem.

Sent i 1917 hadde første verdenskrig herjet i over tre år. Ulike statsledere, blant andre Lenin i Russland, refererte til begrepet selvbestemmelse. Det var mye snakk om dette på den tiden, men kunne man egentlig stole på de andre alliertes engasjement for selvbestemmelse? I februar 1918 brukte den amerikanske presidenten ordet selvbestemmelse i en tale til kongressen. USAs leder tok eierskap til begrepet, og sørget for at det fikk resonans verden rundt.

Forsker Rita Augestad Knudsens nye bok handler om selvbestemmelse og frihet. I boken The Fight Over Freedom in 20th- and 21st-Century International Discourse. Moments of ‘self-determination, tar Knudsen for seg to ulike ideer om frihet: Den liberal-konservative og den radikale. Det gjør hun gjennom å studere hvordan selvbestemmelse – et begrep som også kan bety ulike ting innenfor ulike ideologier og for ulike mennesker – har blitt snakket om gjennom avgjørende øyeblikk fra begynnelsen av 1900-tallet til vårt eget århundre.

Selv om boken handler om historiske hendelser, så håper hun at boken kan bidra til å avklare spørsmålet: Hvem eier begreper frihet i dag?

Les mer om boken på nettsidene til Norsk Utenrikspolitisk institutt

Powered by Labrador CMS