Oksehai har angrepet mennesker med dødelig utfall utenfor kysten av Brasil og ved øya Réunion i Indiahavet, øst for Madagaskar. (Foto: Thomas Vignaud)
Oksehai har angrepet mennesker med dødelig utfall utenfor kysten av Brasil og ved øya Réunion i Indiahavet, øst for Madagaskar. (Foto: Thomas Vignaud)

Hvordan ta ut den ene haien som dreper mennesker?

Forskere vil ta ut den ene haien som angriper mennesker, uten å drepe tusenvis av andre fisk.

Haiangrep på mennesker utløser gjerne omfattende fiske etter hai i det aktuelle området, og det rammer også andre arter som tilfeldigvis biter på kroken.

På land har denne framgangsmåten historisk sett gjort at flere store rovdyr nesten er blitt utryddet. Etter hvert er synet på å ta ut dyr som løve, tiger og leopard blitt mer nyansert.

I en ny studie har forskere sett på en ny og mer selektiv tilnærming også til haiangrep. Hai er komplekse dyr med ulik oppførsel. Kostholdet varierer mellom individer og noen er for eksempel mer nysgjerrige, modige og aggressive enn andre.

Tester ut mennesker som føde

– Kanskje skyldes haiangrepene at disse få individene er modige nok til å teste om mennesker er spiselige. Da vil det være en bedre løsning for utrydningstruede haier om vi bare fjernet disse problemindividene, istedenfor å fiske ut hundrevis av hai og andre arter som tilfeldigvis biter på kroken, forklarer John Linnell fra Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Han er en av forskerne bak den nye studien.

I NINA har de omfattende erfaring med å forske på konflikter mellom mennesker og dyr, både i Skandinavia og andre steder i verden. Det gjelder arter som gaupe, jerv, brunbjørn og ulv, i tillegg til tiger og leopard.

Mens det i Skandinavia handler om tap av husdyr, er konfliktene mer alvorlige andre steder, hvor mennesker blir skadet og drept.

Ser på angrep fra løver, tigre og leopard

Linnell har også forsket på angrep på mennesker fra de store kattedyrene tiger i Nepal, løve i Tanzania og leopard i India.

Da har han sett på om det fins enkeltindivider som er menneskeetere og dreper folk av vane.

Dataene viser at de tre artene har svært ulike mønstre når de angriper mennesker. Leopard-angrep ser ut til å være ulykksalige enkeltepisoder, og det er sjelden at samme leopard angriper mennesker på nytt.

Hos løvene ser vi flere samlede angrep i tid og sted. Det indikerer at individene i flokkene tar etter andre løvers adferd og lærer den bort til andre medlemmer av flokken.

Tigre befinner seg midt imellom de to andre kattedyrene, med mange isolerte tilfeller, men også noen gjentatte angrep.

Må identifisere enkeltdyr

– Å forstå bakgrunnen for angrepene gir oss informasjon om hvordan vi bør respondere på dem. Det er klart at vi må ta ut individer som oppfatter mennesker som bytte, og med løver kan det gjelde hele flokker, sier Linnell.

– Men når angrepene er enkelthendelser, kan det være bedre å identifisere individet, prøve å finne ut hvorfor det skjedde og sette i verk tiltak for å minimalisere risikoen for at det skal skje igjen.

Det er naturligvis vanskeligere å identifisere rett individ i havet enn på landjorda. Men det er utviklet teknikker som kan gjøre det mulig, for eksempel ved hjelp av DNA-materiale og fotografier.

Linnell understreker imidlertid at rovdyrangrep på mennesker forekommer svært sjelden, uansett om vi snakker om på land eller i havet.

Tre haiarter som angriper

Det er bare tre haiarter som regelmessig angriper mennesker, og det er hvithai, tigerhai og oksehai. De lever gjerne i tropiske områder som utenfor Hawaii, Brasil, Australia, Sør-Afrika og mange øyer i Stillehavet og Det indiske hav.

Den vanligste reaksjonen på haiangrep er å sette ut tusenvis av fiskekroker med åte.

– Det blir som å svare på et bjørneangrep ved å ta livet av hver ulv, gaupe, jerv, bjørn, rev, mår, røyskatt og oter i området. Det sier seg selv at dette gir unødvendig negativ påvirkning på disse økosystemene og bestandene, forteller Linnell.

Mange haiarter sliter fra før på grunn av et omfattende fiske etter haifinner.

Referanse:

Eric E. G. Clua og John D. C. Linnell: Individual shark profiling: An innovative and environmentally responsible approach for selectively managing human fatalities. Concervation Letters. November 2018. DOI: https://doi.org/10.1111/conl.12612.

Craig Packer m.fl: Species‐specific spatiotemporal patterns of leopard, lion and tiger attacks on humans. Journal of Applied Ecology. November 2018. DOI: https://doi.org/10.1111/1365-2664.13311

Powered by Labrador CMS