Mageparasitter utbredt blant dyr

Tarmparasitter som kan smitte mennesker er utbredt blant både husdyr og ville dyr i Norge.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Giardia oocyste farget med Lugol. (Foto: Inger Sofie Hamnes)
Giardia oocyste farget med Lugol. (Foto: Inger Sofie Hamnes)

Giardia duodenalis og ulike Cryptosporidium-arter er svært smittsomme encellede parasitter som er i stand til å forårsake mage-tarmsykdom hos både dyr og mennesker.

I 2004 ble mange mennesker syke etter å ha drukket vann fra Svartediket i Bergen. Noen ble kraftig syke. Det viste seg å skyldes Giardia-parasitten.

Enkelte arter av Cryptosporidium og Giardia kan forekomme hos både dyr og mennesker, og smitte fra dyr til menneske og omvendt.

Inger Sofie Hamnes har undersøkt forekomsten av Cryptosporidium og Giardia hos kalv, hund, ville hjortedyr (elg, villrein, hjort, rådyr og svalbardrein), grisunger og rødrev i Norge, ved å analysere avføringsprøver fra disse dyrene.

Resultatene fra disse studiene viser at parasitter fra slektene Cryptosporidium og Giardia er vidt utbredt blant både husdyr og viltlevende dyr her i landet.

Det betyr at beitende dyr og viltlevende dyr kan representere en risiko for smitte til mennesker via vannkilder, men også at mennesker kan smittes gjennom direkte kontakt med infiserte dyr.

Vanlige hos unge husdyr

Undersøkelsene viser at Cryptosporidium er vanlig hos unge hunder, kalver og smågris, og at parasittene også forekommer i mindre omfang hos rådyr, elg, hjort og rødrev. Cryptosporidium ble ikke påvist hos villrein eller Svalbardrein.

Giardia ble funnet hos 49 prosent av undersøkte kalver, og var også vanlig hos hund, rådyr, elg og villrein, mens forekomsten hos rev og hjort var lav. Det ble ikke påvist Giardia hos Svalbardrein.

Hos kalver opptrådte Giardia oftere enn Cryptosporidium, og forekomsten av begge parasittene varierte med kalvenes alder, geografisk tilhørighet, årstid og hvor ofte fellesbingene ble vasket.

Blant ville hjortedyr var Giardia vanligere enn Cryptosporidium, og rådyr og elg hadde høyest forekomst av begge parasittene.

Alder og geografi

Giardia, immunofluorescens-farget. (Foto: Bjørn Gjerde)
Giardia, immunofluorescens-farget. (Foto: Bjørn Gjerde)

Forekomsten av Cryptosporidium og Giardia hos hund varierte med hundenes alder og geografiske tilhørighet.

Grisunger fra kull som var smittet av Cryptosporidium, hadde oftere diaré enn unger fra kull hvor parasitten ikke var påvist.

Forekomsten av de to parasittene var lav hos rødrev, men de hadde vid geografisk utbredelse.

Bakgrunn:

Inger Sofie Hamnes disputerte 28. november 2008 for PhD - graden ved Norges veterinærhøgskole med avhandlingen: “Cryptosporidium and Giardia in selected domestic and wild animal species in Norway”.

Powered by Labrador CMS