– I underkant av to hundre kritisk truede dyrearter har palmeoljeproduksjon som en av sine hovedtrusler, sier forsker. Likevel anbefaler han ikke å forby palmeolje. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB Scanpix)
– I underkant av to hundre kritisk truede dyrearter har palmeoljeproduksjon som en av sine hovedtrusler, sier forsker. Likevel anbefaler han ikke å forby palmeolje. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB Scanpix)

Forskere vil ikke forby palmeolje

Ny rapport viser at verdens palmeoljeproduksjon vil ha katastrofale effekter på det biologiske mangfoldet om ikke noe endres. Forskerne sier likevel at et forbud ikke er veien å gå.

Palmeolje brukes i dag i mat, kosmetikk, vaskeprodukter og drivstoff. Produksjonen ødelegger tropiske skoger og artene som lever der.

Likevel forventes bruken å øke kraftig i årene som kommer.

– I underkant av to hundre kritisk truede dyrearter har palmeoljeproduksjon som en av sine hovedtrusler, sier professor Douglas Sheil ved NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

– Skal vi klare å stanse tapet av det biologiske mangfoldet, må vi slutte å hogge tropisk skog for å dyrke oljepalme.

Ti ganger så effektiv

Palmeolje er et populært produkt, med god grunn. Den har en lang rekke bruksområder, og er billig å produsere.

– Oljepalmen er omtrent ti ganger mer effektiv å dyrke enn soyabønner eller raps, sier Sheil.

En så produktiv og lønnsom plante har åpenbare fordeler, og er ikke lett å utkonkurrere.

– Palmeoljen er her for å bli, sier han.

– Vi må derfor finne bærekraftige løsninger i stedet.

Omstridt tema

Sheil er medlem av IUCN Oil Palm Task Force, en ekspertgruppe som i dag har publisert en rapport om palmeolje og biologisk mangfold.

Den konkluderer med at produksjonen av palmeolje vil ha katastrofale effekter på det globale biologiske mangfoldet dersom dagens trender fortsetter.

– Rapporten gir en balansert vitenskapsbasert oversikt over et svært omstridt tema, og viser veien videre for det biologiske mangfoldet i en verden der oljepalmeindustrien er kommet for å bli, kommenterer Sheil.

Om IUCN

Verdens naturvernunion, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), er en internasjonal organisasjon som har som formål å bevare natur og biologisk mangfold.

Anbefaler ikke forbud

Forskerne mener at et forbud mot palmeolje ikke er løsningen på problemet.

– Et forbud mot palmeolje vil mest sannsynlig bare flytte, og ikke stoppe tapet av biologisk mangfold, sier Sheil.

Nøkkelen er økt bærekraft og bevisstgjøring i alle ledd.

– Den globale etterspørselen etter palmeolje vokser, men å gjøre produksjonen mer bærekraftig er opp til oss alle, sier han.

Alle må bidra

– Her er det ingen rask og enkel løsning som fikser alt. Alle ledd i systemet må gjøre jobben sin, sier Sheil.

Han sier videre at regjeringer, produsenter og forsyningskjeden må forplikte seg til å øke bærekraften.

Sheil oppsummerer hvem som må gjøre hva:

  • Konsumenter og forhandlere må kreve at produksjonen er bærekraftig.
  • Beslutningstakere må vedta politikk som fremmer bærekraftig produksjon, samt begrense bruken i varer som ikke er mat, som for eksempel biodrivstoff.
  • Importland må kreve bærekraftig produksjon.
  • Produserende land må håndheve beskyttelsen av biologisk mangfold og forby avskoging for anleggelse av nye plantasjer.
  • Oljeprodusenter må slutte å hugge regnskog for å anlegge nye plantasjer, og forvalte allerede påvirkede landområder mer bærekraftig enn det de fleste gjør i dag.

Mindre enn 20 prosent av dagens produksjon er sertifisert som bærekraftig.

Mange negative konsekvenser

Selv om avskoging og tap av biologisk mangfold ofte listes som hovedutfordringene med palmeoljeproduksjon, så har den også andre negative effekter.

– Andre negative konsekvenser av slike plantasjer inkluderer redusert jord- og vannkvalitet, utslipp av klimagasser og økte konflikter mellom dyr og menneske, for å nevne noe, sier Sheil.

Referanse:

Palm Oil and Biodiversity. Rapport fra IUCN. (2018)

Powered by Labrador CMS