En notis fra NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning - les mer.

Teknologiparken til arkeologer under arbeid på Stonehenge.
Teknologiparken til arkeologer under arbeid på Stonehenge.

Høytekologisk arkeologi gir mange funn

De siste ti årene har forskere ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) vært en del av et internasjonalt forskningsprosjekt innen arkeologi. Tolv ulike samarbeidspartnere spredd utover Europa deltar i forskingen.

Forskerne i dette samarbeidprosjektet tar i bruk høyteknologiske metoder. Nylig kom nyheten om et nytt funn: Universitetet i Bradford og The Stonehenge Hidden Landscapes Project meldte om et gigantisk monument fra Yngre steinalder ved Stonehenge i England.

Forskere har de siste årene gjort en rekke arkeologiske oppdagelser. I 2011 oppdaget de den romerske Gladiatorskolen i Carnuntum i Østerrike. I 2013 ble det gjennomført en detaljert kartlegging av vikingtidens handelsplassen på Birka i Mäleren i Sverige. I 2014 ble det funnet en handelsplass fra vikingtiden på Heimdalsgjordet ved Gokstad i Sandefjord. I 2018 ble vikingskipet på Gjellestad funnet og året etter fant forskere Edøyskipet i Møre og Romsdal.

– De siste årenes gjennombrudd når det gjelder bruk av geofysiske undersøkelsesmetoder i arkeologien har gitt oss utrolige muligheter til på verdensbasis å gjøre nye arkeologiske oppdagelser. Slik jeg ser det har vi bare så vidt begynt, sier avdelingsleder for digital arkeologi i NIKU, Knut Paasche.

Les mer om arkeologi og det internasjonale samarbeidet på nettsidene til NIKU

Powered by Labrador CMS