En notis fra NIBIO - les mer.

NIBIO-forsker Yvonne Rognan er én av flere som i disse dager er ute i felt og tar vann- og bunndyrprøver i vannforekomster langs strekningen E18 Dørdal-Grimstad. Her fra forrige overvåkingsprosjekt tilknyttet utbyggingen av E18 Rugvedt-Dørdal.
NIBIO-forsker Yvonne Rognan er én av flere som i disse dager er ute i felt og tar vann- og bunndyrprøver i vannforekomster langs strekningen E18 Dørdal-Grimstad. Her fra forrige overvåkingsprosjekt tilknyttet utbyggingen av E18 Rugvedt-Dørdal.

Skal undersøke vannmiljøet langs ny veistrekning

NIBIO har blitt tildelt det faglige koordineringsansvaret for undersøkelser av vannmiljøet langs E18 Dørdal-Grimstad. Forundersøkelser skal utføres før utbyggingen starter for å klarlegge vassdragenes kjemiske og økologiske tilstand, herunder naturverdier, fremmede arter og viktige fiskebestander.

Det er NIBIO og FAUN som skal gjennomføre storparten av forundersøkelsene, som omfatter vannprøver, automatisk vannovervåking, undersøkelser av biologi og biologiske kvalitetsparametere i elver og vann, miljø-DNA, samt undersøkelser og beskrivelser av substrat og livsmiljø.

Undersøkelsene omfatter rundt 130 stasjoner i elver, bekker og innsjøer langs to planlagte strekninger av ny E18 Dørdal-Tvedestrand (55 km) og Arendal-Grimstad (20 km).

Roger Roseth, NIBIO-forsker og prosjektleder, forteller at den økologiske tilstanden i flere av disse vannforekomstene er foreløpig ukjent.

– Nettopp derfor er disse forundersøkelsene viktige. Vi må finne ut hva status er slik at vi vet hvordan anleggsarbeidene eventuelt påvirker økologien som er der, sier han.

Forundersøkelsene startet opp i april og skal pågå i tre år.

Les mer om undersøkelsene på hjemmesidene til NIBIO

Om prosjektet

Utbyggingen av E18 Dørdal-Grimstad er en del av E18 Sørøst-prosjektet til Nye Veier som innebærer ny firefelts motorvei mellom Oslo og Kristiansand. Hele strekningen skal etter planen stå klar i 2027.

For prosjektet "Forundersøkelser vannmiljø E18 Dørdal - Grimstad" har NIBIO det faglige koordineringsansvaret som vil bli gjennomført under rammeavtalen konsulentfirmaet Aas-Jakobsen har med Nye Veier. Øvrige samarbeidspartnere er FAUN, Naturplan, NINA, NTNU, ViaNova, PELAGIA, LFI og Eurofins.

Powered by Labrador CMS