Sneglens tøffeste vinter

Årets vinter er i særklasse den kaldeste iberiaskogsneglen har måttet tåle siden den kom hit til landet for drøyt tjue år siden. Nå er forskerne spente på hva dette vil bety for sneglenes overvintring.

Ung iberiaskogsnegl i mai. (Foto: Arild Andersen/Bioforsk)
Ung iberiaskogsnegl i mai. (Foto: Arild Andersen/Bioforsk)

Over store deler av landet kan meteorologene slå fast at årets vinter er den kaldeste på mer enn tjue år.

Store snømengder kan virke isolerende for snegler som overvintrer under snøen, men nå meldes det også om uvanlig dyp tele mange steder.

– Siden iberiaskogsneglen kom hit til landet på slutten av 1980-tallet har den aldri opplevd en tøffere vinter, forteller forsker Arild Andersen ved Bioforsk Plantehelse.

Rask spredning

Iberiaskogsneglen har spredt seg fra Sør-Europa til langt nord i Skandinavia. (Illustrasjon: Hermod Karlsen/Bioforsk)
Iberiaskogsneglen har spredt seg fra Sør-Europa til langt nord i Skandinavia. (Illustrasjon: Hermod Karlsen/Bioforsk)

I løpet av årene som har gått har iberiaskogsneglen spredt seg raskt langs kysten av Sør-Norge. Arten har blitt et stort problem i ulike grøntområder.

Kan det være årets strenge vinter kan bidra til at arten i år for første gang kan få en betydelig tilbakegang her i landet?

Forskerne vil følge nøye med utover våren og sommeren for å kartlegge bestandsutviklingen.

– Vi er svært interessert i tilbakemeldinger fra publikum, forteller Andersen.

– Det vi lurer på er hvordan overvintringen har gått i ulike deler av landet. Særlig interessant er det dersom arten har blitt helt borte fra områder der den har hatt en stabil forekomst i flere år.

Powered by Labrador CMS