Kvinner må knekke styrekoden

Flere kvinner i styrene gjør ikke nødvendigvis noen forskjell. BI-forskerne Morten Huse og Anne Grethe Solberg har gjennomført en studie som viser hvordan kvinner kan knekke styrekodene.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Godt hjulpet av kravet om lik representasjon av begge kjønn i ASA-styrene (allmennaksjeselskapene) marsjerer kvinnene inn i norske styrerom. Det fører ikke nødvendigvis til endringer.

- Flere kvinner i styrene betyr ikke noe fra eller til om du ikke legger opp til å bruke den kompetansen som hentes inn, påpeker professor Morten Huse ved Handelshøyskolen BI, som leder forskningsprosjektet Det verdiskapende styret.

Huse peker på to faktorer som bidrar til at styrene ikke i tilstrekkelig grad utnytter mangfoldet som kvinnene representerer.

1) Kvinnene som velges inn i styrene, ønsker ikke å markere seg på andre måter enn de mannlige styremedlemmene.

2)Styremøter er stort sett for korte og beslutningsorienterte til at det er mulig å legge opp til prosesser som legger opp til å utnyttede den samlede kompetansen i styrerommet.

Hva kvinner kan bidra med

"Kvinner må bygge allianser for å nå frem i styrerommet"
"Kvinner må bygge allianser for å nå frem i styrerommet"

Morten Huse har sammen med doktorgradsstipendiat Anne Grethe Solberg ved Handelshøyskolen BI gjennomført dybdeintervjuer med åtte styrekvinner i Norge og Sverige for å utforske hva skandinaviske kvinner faktisk bidrar med i styrerommene, og hva de kan bidra med i styrearbeidet.

De skandinaviske styrekvinnene som forskerne intervjuer, har til sammen erfaring fra mer enn 100 styrer i alt fra frivillige organisasjoner, små- og mellomstore selskaper til virkelig store multinasjonale selskaper.

Det har gitt til sammen 339 historier som viser ulike sider av dynamikken i styrerommene.

Resultatene av studien er publisert i det internasjonale vitenskapelige tidsskriftet Women in Management Review.

Maktspill i styrerommet

Det er ikke tilstrekkelig for nye styremedlemmer at de faktisk har noe å bidra med for å få gjennomslag.

"Anne Grethe Solberg forsker på kvinner i styrerommene"
"Anne Grethe Solberg forsker på kvinner i styrerommene"

Historiene fra de skandinaviske styrekvinnene forteller om styrearbeid som et maktspill som må forstås og spilles.

Maktspillet har innslag av gamleguttas nettverk (Old Boys’ Network), autoritetsmennesker, prestisje og alliansebygging, og det svært viktig å pleie kontakter og utvikle nettverk.

Det er av avgjørende betydning å mestre maktspillet, fordi spillet faktisk påvirker beslutningene som fattes. Det er ikke bare i styrerommet beslutninger fattes. Det skjer både før møter, i møtene, i pausene og etter styremøtene.

- For å kunne nå gjennom, må kvinnene være villige til og klare å bygge allianser med innflytelsesrike styremedlemmer. De må også være på de arenaene der beslutningene fattes, konkluderer Huse og Solberg i sin forskningsartikkel.

Når en kvinne blir valgt inn i styret, vil hun ofte ikke være en del av den bestemmende alliansen i styrerommet.

- Men kvinner vil ofte ha de verktøy som skal til for å oppnå makt og innflytelse.

Kvinner gjør hjemmeleksene

"Morten Huse er professor ved Handelshøyskolen BI"
"Morten Huse er professor ved Handelshøyskolen BI"

Et av de områdene der kvinner kan gjøre en forskjell i styrene, er gjennom å stille godt forberedt til styremøtene.

De skandinaviske styrekvinnene forteller om mannlige kolleger som ofte stiller dårlig forberedt.

- Gjennom å stille godt forberedt til styremøtene kan kvinnene påvirke beslutningene, og få økt status i styrerommet, skriver BI-forskerne.

Det vil også kunne bidra til at mennene skjerper seg, og dermed gjør hele styret mer involvert i virksomheten. Styret blir bedre rustet til å fatte de riktige beslutningene.

5 råd til styrekvinner

Morten Huse og Anne Grethe Solberg har på bakgrunn av forskningsstudien utarbeidet fem konkrete råd til styrekvinner som ønsker å gjøre en forskjell:

  • Bruk tid på å utvikle allianser

  • Forbered deg godt til møtene, og involver deg i virksomheten

  • Vær til stede på alle de arenaer der beslutninger fattes

  • Ta føringen, og søk lederskapsroller

  • Gjør deg selv synlig

Referanse:

Huse, Morten; Solberg, Anne Grethe (2006): Gender related boardroom dynamics: How Scandinavian women make and can make contributions on corporate boards. Women in Management Review 21(2): 113-130 .

Powered by Labrador CMS