- Norsk økonomi mer bærekraftig

Norsk økonomi ser ut til å være mer bærekraftig enn tidligere, men klimaendringer, miljøgifter og mange uføretrygdede drar i motsatt retning.

Publisert

Det viser en rapport som Statistisk sentralbyrå (SSB) har skrevet.

- Norsk økonomi ser ut til å være mer bærekraftig enn tidligere, fordi den økonomiske formuen er økende. Men samtidig kan globale forhold påvirke utviklingen vår i fremtiden, sier seniorrådgiver Frode Brunvoll i Seksjon for miljøstatistikk i SSB.

Brundtlandkommisjonen

Det var verdenskommisjonen for miljø og utvikling, også kjent som Brundtlandkommisjonen, som definerte bærekraftig utvikling som en utvikling som sikrer behovene til dagens generasjon uten å sette framtidige generasjoners behov i fare.

For å måle utviklingen er det blitt utarbeidet en rekke indikatorer som viser langsiktige trender og fremtidige utfordringer, men også endringer fra år til år.

I Nasjonalbudsjettet 2008 ble Norges nye strategi for bærekraftig utvikling lansert.

Nasjonalformuen

Opprettholdelse av norsk formue eller ressursbase er en viktig indikator, og her skårer Norge høyt.

- Humankapitalen, eller menneskelige ressurser, er den viktigste komponenten i denne formuen. Den utgjør rundt 75 prosent av nasjonalformuen, mens olje- og gassreservene utgjør ca 12 prosent, opplyser Brunvoll.

Global utfordring

Men opprettholdelse av nasjonalformuen er ikke en tilstrekkelig forutsetning for å kunne få til en bærekraftig utvikling. For bærekraftig utvikling er først og fremst et globalt mål basert på solidaritet.

- Det er vanskelig å tenke seg at utviklingen i ett enkelt land kan kalles bærekraftig i en situasjon med truende globale klimaendringer eller klimarelaterte folkeforflytninger, og andre vidtrekkende samfunnsmessige og miljømessige konsekvenser, påpeker Brunvoll.

- Fattigdomsproblematikken og fordelingen av verdens ressurser er også sentrale problemstillinger når det gjelder bærekraftig utvikling, legger han til.

Hjelpemiddel for politikerne

Indikatorene er ment å være et hjelpemiddel for de som skal utforme og følge opp en nasjonal politikk for bærekraftig utvikling, og dekker de temaområdene som er definert i den nasjonale strategien.

Da indikatorsettet ble etablert i 2005, ble det angitt at Regjering og sentrale politikere var hovedmålgruppen.

Brunvoll mener det i det videre arbeidet med indikatorene også er viktig å prøve å nå fram til andre brukergrupper, for eksempel på lokalpolitisk nivå, ulike organisasjoner og allmennheten.

SSB har målt utviklingen for Norge siden 2005.

Lenke:

SSB: Et bærekraftig samfunn?