Genene forklarer så mye som 97 prosent av hårfargen. (Illustrasjonsfoto: pzAxe/Shutterstock/NTB scanpix)
Genene forklarer så mye som 97 prosent av hårfargen. (Illustrasjonsfoto: pzAxe/Shutterstock/NTB scanpix)

Hårfargen din styres av over 100 gener

Svart, brunt, blondt, rødt eller kommunegrått? Mange gener spiller på lag for å gi håret ditt den fargen det har.

Publisert

Det er ikke lenger så vanlig at forskere går ut og sier at de har funnet det ene genet som styrer ditt eller datt. Riktig nok er det ikke så lenge siden vi skrev om genet for monobryn. Men det er nok et av unntakene.

Stort sett er vi mer kompliserte enn som så, vi mennesker. Det er gjerne kombinasjoner av mange forskjellige av de mer enn 20 000 genene som finnes i DNA-et vårt, som eventuelt kommer til syne i utseendet.

Nå mener forskere å ha identifisert 124 gener som styrer hvilken hårfarge vi får. Dette tallet kom de fram til ved å analysere nesten 300 000 DNA-prøver av europeisk avstamning.

Tidligere forskning har ifølge de samme forskerne ikke kommet lenger enn til et drøyt dusin hårfargingsgener.

Født sånn – ikke blitt sånn

Det er verken nytt eller overraskende at fargen på håret henger sammen med hårfargen til foreldrene dine og at den dermed kan spores i DNA-et ditt.

For eksempel har vi skrevet her på forkning.no om en analyseteknikk som kan avsløre hårfarge til folk som har vært døde i opptil 800 år.

Studier utført på tvlllinger viser at genene forklarer så mye som 97 prosent av hårfargen. Det er også genene som styrer når og hvordan håret endrer farge og for eksempel blir grått.

Kreft og kriminalteknikk

Ubeskjedent anslår forskerne alt det kunnskapen om de 124 genene kanskje kan bidra til.

– Det vil forbedre vår forståelse av sykdommer som føflekkreft, sier professor Tim Spector from King’s College i London i en pressemelding.

Det mest nærliggende er kanskje å se for seg hva dette kan gjøre for kriminalteknikere, som de vi kjenner fra TV-serien CSI.

– Disse nye hårfargegenene kan øke nøyaktigheten til rettsmedisinere når de lager prognoser for hårfarge basert på DNA-spor. Dette kan bidra til å finne ukjente forbrytere, sier professor Manfred Kayser fra Erasmus University Medical Center i Nederland i den samme pressemeldingen.

Med forskernes metode var det litt lettere å forutsi svart og rødt hår enn brunt og blondt. Studien viser også at det er vanligere med lysere hår blant kvinner enn blant menn.

Referanse:

Hysi, Spector, Kayser mfl: Genome-wide association meta-analysis of individuals of European ancestry identifies new loci explaining a substantial fraction of hair color variation and heritability. Nature Genetics, april 2018, doi: 10.1038/s41588-018-0100-5. Sammendrag