En ny forskergruppe som har vurdert effekten av kognitiv atferdsterapi og trening mot ME, kom til et helt annet resultat.

Terapi og trening hjelper ikke mot ME

Forskere bak ny studie slakter tidligere forskning som viste at kognitiv atferdsterapi og fysisk trening kan gjøre ME-rammede bedre.

17.4 2018 05:00

Personer som har ME eller kronisk tretthetssyndrom rammes av trøtthet som ikke går bort selv om de hviler. Andre symptomer er smerter i kroppen og feber eller feberfølelse.

Hva som forårsaker sykdommen vet man ikke. Men hos mange oppstår den etter en infeksjon som influensa.

Foreløpig finnes det ingen medisiner som kurerer sykdommen. I fjor høst kom den nedslående nyheten om at behandling med kreftmedisinen Rituximab som mange ME-pasienter hadde satt sin lit til, ikke virket likevel. 

Studie hevdet at trening hjalp

I 2011 ble det publisert en studie i tidsskriftet The Lancet som hevdet at kognitiv atferdsterapi og fysisk trening kunne forbedre tilstanden for personer som var rammet av ME eller kronisk utmattelse.

Ifølge studien opplevde hele 60 prosent av deltakerne som fikk slik behandling, en forbedring.

Studien ble kraftig kritisert og omdiskutert, ikke bare av ME-pasienter, men også av andre forskere.

Forskerne fikk blant annet pepper for å ha endret kriteriene for symptomforbedring underveis i studien. En annen innvending var at studien ikke var basert på objektive funn, men deltakernes subjektive observasjoner. 

Den såkalte PACE-studien er skoleeksemplet på dårlig forskning, skrev redaktøren for Journal of Health Psychology.

Hjalp bare 20 prosent

Nå er studien analysert av andre forskere, melder Sveriges Radio

Da den nye gruppen forskere analyserte informasjonen på nytt, fikk de et helt annet resultat. Bare 20 prosent opplevde forbedringer av kognitiv atferdsterapi og trening. Den nye analysen er nylig publisert i tidsskriftet BMC Psychology.

– Det som er tydelig er at man ikke kan trene seg frisk. ME-pasienter behøver ofte å spare på energien i stedet, kommenterer overlege Per Julin, som er spesialist i rehabiliteringsmedisin.

Allerede i 2011 var han kritisk til studien, men deltok ikke selv i den nye analysen. 

Blandet sammen stress-relatert utmattelse med ME

Julin forklarer til forskning.no at forskerne bak studien i 2011, blandet sammen stressrelatert utmattelse, såkalt utbrenthet, med ME og kronisk utmattelsessyndrom. 

– De fleste pasienter med stressrelatert utmattelse blir nok bedre av gradvis økt trening, mens pasienter som oppfyller moderne kriterier, istedet blir dårligere, forklarer Julin i en epost til forskning.no. 

Disse kriteriene er blant annet intoleranse for anstrengelse og oppblussende influensalignende symptomer ved anstrengelser som varer mer enn ett døgn. 

– Den første studien gir ingen informasjon om eventuelle forskjeller mellom disse gruppene, siden man ikke har brukt disse diagnosene. Det gjør at studien ikke er anvendbar, sier Julin. 

Han er overlege ved ME-mottakelsen ved Neurologiska Rehabiliteringskliniken i Stora Sköndal og er tilknyttet Karolinska Institutet i Stockholm.

Nye studier på gang i Norge

Å bli sliten av å gjøre helt vanlige aktiviteter er typisk for den som har ME eller kronisk utmattelsessyndrom.

– Noe så lite anstrengende som å ta en dusj, kan gjøre dem sengeliggende resten av dagen, sier Julin.

Enn så lenge finnes ingen medisin eller trening som hjelper. Men for de fleste pasienter pleier symptomene å bli svakere etter lang tid, ifølge Julin.

Forskningsrådet delte nylig ut forskningsmidler til ME-studier, dels basert på brukermedvirkning. Prosjektene ble uformet ut fra 737 innspill fra pasienter, som til slutt endte opp i fire prosjekter om ME som fikk penger.

De fire prosjektene skal forske på årsakene til sykdommen, hvordan det går med syke og pårørende i møte med offentlige tjenester og teste ut en ny behandlingsform. De fire prosjektene blir utført ved SINTEF, Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Referanse: 

C. Wilshire mf: Rethinking the treatment of chronic fatigue syndrome—a reanalysis and evaluation of findings from a recent major trial of graded exercise and CBT. BMC Psychology, 22. mars 2018. doi.org/10.1186/s40359-018-0218-3

Annonse

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Annonse