Tidligere lot ambulansepersonell bevisstløse pasienter bli liggende på ryggen i frykt for at de kunne få alvorlige nakkeskader dersom de vendte på dem. Men nå viser forskning at det er tryggere å legge pasienten i traumesideleie, så lenge det utføres skånsomt.  (Foto:Foto: Fredrik Naumann, SNLA)
Tidligere lot ambulansepersonell bevisstløse pasienter bli liggende på ryggen i frykt for at de kunne få alvorlige nakkeskader dersom de vendte på dem. Men nå viser forskning at det er tryggere å legge pasienten i traumesideleie, så lenge det utføres skånsomt. (Foto:Foto: Fredrik Naumann, SNLA)

Sideleie tryggest også for de med nakkebrudd

En ny norsk metode for å frakte skadde, bevisstløse pasienter setter internasjonal standard.

– Det hjelper lite å unngå å bli lam dersom du dør fordi du ikke får puste, sier Per Kristian Hyldmo.

Overlegen ved Sørlandet sykehus og stipendiat ved Stiftelsen Norsk Luftambulanse avsluttet nylig doktorgradsarbeidet sitt ved Universitetet i Stavanger. Tema var transport av bevisstløse, skadde pasienter.

I 2005 endret ambulansepersonellet på Sørlandet måten de fraktet skadde, bevisstløse pasienter på. Det var lenge vanlig praksis å la bevisstløse ligge på ryggen i frykt for at å vende dem over på siden kunne føre til alvorlige nakkeskader. Spørsmålet om hvorvidt pasienten får puste eller ikke ble imidlertid avgjørende da ambulansetjenesten på Sørlandet sykehus for tolv år siden bestemte seg for å bytte metode.

– Å ligge på ryggen når man er bevisstløs kan være farlig. Tunga kan blokkere svelget, og oppkast og blod kan renne ned i lungene, sier Hyldmo.

Ved å ta i bruk noe de kaller traumesideleie, der to personer utfører jobben mer skånsomt og med mulig bruk av nakkekrage for å stabilisere hodet, kan de ta hensyn til både pust og nakke. Det viktigste er å sørge for at pasienten har frie luftveier og får puste.

Forsker på hva som er best

Per Kristian Hyldmo viser fram utstyret ambulansepersonell bruker når de tar i bruk traumesideleie. (Foto: Fredrik Naumann, SNLA)
Per Kristian Hyldmo viser fram utstyret ambulansepersonell bruker når de tar i bruk traumesideleie. (Foto: Fredrik Naumann, SNLA)

Hyldmo forsket på metoden ambulansetjenesten på Sørlandet startet med for ti år siden. Han var selv med på avgjørelsen om å bytte teknikk den gangen og ville senere finne ut om det var farlig å ligge på ryggen når man er bevisstløs eller å bli snudd på siden hvis man har nakkebrudd.

Med doktorgraden sin bygger han nå ut den erfaringsbaserte kunnskapen med forskningsbasert kunnskap.

– Det er mange som tenker at vi visste dette fra før. Vi trodde det, ja, men nå vet vi mer om at det antakelig er riktig, sier forskeren.

Forskningen består av to store, internasjonale litteraturstudier. Resultatene viser at det er bedre å ligge på siden for å ha frie luftveier, og at traumesideleie sannsynligvis ikke er farlig for pasienter med nakkebrudd hvis det gjøres skånsomt.

Nasjonalt og internasjonalt gjennomslag

Hyldmo, som i dag er leder for Traumeenheten ved Sørlandet sykehus, har vært faglig leder i en ekspertgruppe som basert på erfaringen og forskningen har utarbeidet en ny prosedyre de anbefaler hele landet å ta i bruk.

– Målet med dette er at det skal være lik praksis for ambulansepersonell, legevaktsleger og luftambulansepersonell over hele landet. Noen lar bevisstløse ligge på ryggen, andre ikke. Noen bruker nakkekrage, andre ikke.

Traumesideleiet brukes i dag i hele Norge, i tillegg til å stå i skandinaviske retningslinjer. Amerikanske fagmiljøer har også begynt å innføre prosedyren.

Referanse:
Per Kristian Hyldmo: Basic airway management in unconscious trauma patients. Current evidence for benefit and harm with special focus on the lateral trauma position. Doktoravhandling, Universitetet i Stavanger (2017

Per Kristian Hyldmo m.fl: Does the novel lateral trauma position cause more motion in an unstable cervical spine injury than the logroll maneuver? Am J Emerg Med. Mai 2017. DOI: 10.1016/j.ajem.2017.05.002. Sammedrag.

Powered by Labrador CMS