Psilocybin er et stoff som dannes i noen sopper. Forskning antyder at stoffet kan ha en virkning mot depresjon.
Psilocybin er et stoff som dannes i noen sopper. Forskning antyder at stoffet kan ha en virkning mot depresjon.

Fleinsopp-stoff hjalp mot depresjon, ifølge liten studie

Det psykedeliske stoffet psilocybin ga raskt bedring for mange av deltagerne. – Men dette er en svært liten studie og resultatene er derfor usikre, sier en forsker fra Folkehelseinstituttet.

Psilocybin, som finnes i fleinsopp, er et psykedelisk stoff.

Det betyr at det kan endre måten du opplever verden på. Du kan få rare synsinntrykk, sterke følelser og forandret oppfatning av tida, omverden og deg selv. Mange beskriver at egoet smuldrer opp, mens følelsen av tilhørighet med omgivelsene øker.

I løpet av de siste åra har det kommet flere studier som antyder at stoffet også kan ha en virkning mot psykiske lidelser som angst, depresjon og avhengighetslidelse.

Nylig ble en ny slik studie publisert i det vitenskapelige tidsskriftet JAMA Psychiatry. Den handler om virkningen av psilocybin på alvorlig depresjon

To økter med psilocybin

Alan Davis fra Johns Hopkins School of Medicine og kollegaene hans rekrutterte 27 pasienter med alvorlig depresjon.

Disse fikk to behandlinger med psilocybin. Deltagerne fikk samtidig støttende psykoterapi i mange timer i forbindelse med at de tok og var påvirket av det psykedeliske stoffet.

Forskerne hadde fordelt deltagerne på to grupper, hvor den ene gruppa startet behandlingen åtte uker før den andre. Slik kunne forskerne utelukke at en eventuell virkning bare skyltes deltagernes håp og forventninger ved å få delta i en klinisk studie.

Rask og stor virkning

Resultatet viste en rask og betydelig virkning.

En uke etter behandling med psilocybin opplevde 70 prosent av deltagerne bedring. Over halvparten hadde ikke lenger depresjon. Disse resultatene holdt seg i de neste fire ukene.

Dette stemmer med resultatene fra noen tidligere studier, skriver Davis og kollegaene. En studie konkluderte for eksempel med at psilocybin kunne hjelpe kreftpasienter med depresjon.

Tidligere studier peker også mot at stoffet er lite avhengighetsdannende og har lite bivirkninger, ifølge forskerne.

Lite forskning

Jørgen Bramness er seniorforsker i avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet. Han mener det er positivt at det nå gjøres slike studier.

- Det har vært mye entusiasme rundt bruken av psykedeliske stoffer mot angst, depresjon og rusmiddelavhengighet.

Det er grunner til å tro at disse stoffene kan ha en biologisk virkning på systemene i kroppen som er involvert i psykiske lidelser som depresjon. Det finnes også en del enkeltpersoner som har fortalt om bedring ved å bruke psykedeliske stoffer.

- Men det har ikke vært så mye god forskning på dette feltet, sier Bramness.

Han forteller at Roland R. Griffiths, en av forskerne bak den nye studien, er en anerkjent vitenskapsmann innen psykiatrien. Det vil nok vekke oppmerksomhet.

- Men dette er en svært liten studie og resultatene er derfor usikre.

- Det er en veldig kjedelig ting å si, men her trengs det mye mer forskning, sier han.

- Venter fortsatt på de store studiene

Det mener også Tor-Morten Kvam, overlege og psykiater ved Sykehuset i Østfold. Kvam sitter også i styret for Norsk forening for psykedelisk vitenskap, en ideell organisasjon for akademikere og forskere innenfor psykedelisk vitenskap i Norge.

- Dette er den første studien med kontrollgruppe som tar for seg psilocybin-assistert psykoterapi mot depresjonslidelse. Det er spennende, sier han.

Men behandlingen ble ikke sammenlignet med annen behandling, eller placebo. Dermed kan ikke studien si noe sikkert om hvor god virkningen faktisk er.

- Så vi venter fortsatt på resultater fra store studier som virkelig kan bekrefte eller avkrefte en effekt, sier Kvam.

Ikke bare en pille

Skulle nye og større studier bekrefte de oppsiktsvekkende resultatene på depresjon, kan psilocybin virkelig utgjøre et viktig nytt tilbud til pasienter som i dag ikke får god nok hjelp av dagens behandlingstilbud, tror Kvam.

Han understreker likevel at en eventuell behandling med psilocybin ikke betyr at folk bare kan hente en pille på apoteket.

- Vi snakker om mye terapi i tillegg til psilocybin-økta, sier han.

- Det er stor forskjell på å være med i en studie og å gjøre dette på egen hånd. Effekten er trolig større og risikoen for såkalte badtrips eller utfordrende opplevelser er mindre i en studie.

Referanse:

A. K. Davis, F. S. Barrett, D. G. May, M. P. Cosimano, N. D. Sepeda, M. W. Johnson, P. H. Finan, R. R. Griffiths, Effects of Psilocybin-Assisted Therapy on Major Depressive Disorder, A Randomized Clinical Trial, JAMA Psychiatry, november 2020.

Powered by Labrador CMS