Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Oslo - les mer.

– Anbefalingen om fem dagers behandlingstid er basert på en ny svensk studie fra allmennpraksis, sier forsker Sigurd Høye.
– Anbefalingen om fem dagers behandlingstid er basert på en ny svensk studie fra allmennpraksis, sier forsker Sigurd Høye.

Forskere vil halvere tiden med antibiotika­­behandling for hals­betennelse og skarlagens­­feber

Det skal bidra til redusert og riktigere bruk av antibiotika.

Norge har lavt forbruk av antibiotika sammenlignet med andre land, og i pandemien ble bruken ytterligere redusert. Det er likevel behov for å sikre riktigere bruk for å hindre at resistente bakterier får utvikle seg.

Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) ved Universitetet i Oslo er ansvarlig for det faglige innholdet i Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten. I siste reviderte utgave fra 16. november 2021 anbefaler de å redusere behandlingstiden fra ti til fem dager ved halsbetennelse eller streptokokkhalsinfeksjon og skarlagensfeber.

– Anbefalingen om fem dagers behandlingstid er basert på en ny svensk studie fra allmennpraksis. Behandlingstid på inntil ti dager skal først vurderes ved tilbakefall av sykdom, sier Sigurd Høye, førsteamanuensis og leder for ASP.

Sigurd Høye er førsteamanuensis og leder for Antibiotikasenteret for primærmedisin.
Sigurd Høye er førsteamanuensis og leder for Antibiotikasenteret for primærmedisin.

Ingen antibiotika uten ordentlig undersøkelse

En annen anbefaling i de oppdaterte retningslinjene er å sikre at klinisk undersøkelse, som hovedregel, ligger til grunn når legen gir antibiotika.

– Allmennlegene har en viktig rolle ved forskriving av antibiotika. Dette ansvaret gjelder også ved digitale konsultasjoner. Leger bør som hovedregel ikke skrive ut antibiotika uten at pasienten er ordentlig undersøkt. Noen ganger er det også nødvendig å ta prøver. Dette lar seg jo ikke gjøre uten å ha pasienten på kontoret, sier Høye.

I Norge står reseptsalget utenfor institusjon for 80 prosent av totalsalget antibiotika. Hos personer utenfor institusjon er antibiotika oftest forskrevet for luftveisinfeksjoner, dette til tross for at de fleste går over av seg selv.

– Antibiotika er essensielt i behandling av en del bakterielle infeksjoner – også luftveisinfeksjoner, men antibiotikabruk kan føre til resistensutvikling, der bakterier blir motstandsdyktig mot behandlingen, sier Høye og presiserer:

– Vi er derfor avhengig av at det vi har av antibiotika, fungerer når det skal. Da må vi forhindre unødig bruk. Dette skal de nasjonale retningslinjene bidra til.

Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten ble innført i Norge i 2008. Formålet med retningslinjen er å gi råd om god antibiotikabehandling av infeksjoner, samt holde totalforbruket av antibiotika nede.

Referanse:

Gunilla Skoog Ståhlgren mfl.: Penicillin V four times daily for five days versus three times daily for 10 days in patients with pharyngotonsillitis caused by group A streptococci: randomised controlled, open label, non-inferiority study. BMJ, 2019. Doi: https://doi.org/10.1136/bmj.l5337

Powered by Labrador CMS