Nærsynte potetledere

Potetprodusentene har en for teknisk oppfatning av hva som er god matpotet. Bransjen må ta mer hensyn til forbrukernes smak, mener forsker.

Produsenter og forbrukere har ulik oppfatning av hva som er god potetkvalitet.
Produsenter og forbrukere har ulik oppfatning av hva som er god potetkvalitet.

– Potetnæringa har et nærsynt produksjonsfokus og er lite markedsorientert.

– Bransjen er for opptatt av tekniske kvalitet slik at forbrukernes forventinger og ønsker kommer i andre rekke.

Det hevder Margrete Haugum i sin doktorgradsavhandling om kvalitetsledelse innen potetbransjen.

– Smak er viktig for forbrukeren, men det er ikke produsentene opptatt av, sier Haugum.

Haugum har studert hva som skjer i relasjonene mellom produsenter, grossister og detaljister – det hun kaller kvasiorganisasjonene.

Sterkt samarbeid mellom produsenter, grossisten og detaljister hemmer markedsorienteringen.

For nærsynt

Forsker Margrete Haugum, Trøndelag forskning og utvikling AS, mener potetbransjen må lytte mer til forbrukerne.
Forsker Margrete Haugum, Trøndelag forskning og utvikling AS, mener potetbransjen må lytte mer til forbrukerne.

Det krever stor mental omlegging å få til større markedstenking i produksjons- og leveransensystemet for matpoteter.

– Både produsenter, grossister og detaljister må bli mer forbrukerorienterte. Det er i dag manglende interesse for signaler fra markedet.

– Mer orientering mot forbrukernes ønsker vil gi større omsetning og muligheter for høgere pris, sier Margrete Haugum.

Det er spesielle utfordringer knyttet til forholdet mellom produsenter og grossister. Mange små produsenter og få store kunder er krevende å organisere effektivt. Denne relasjonen preges i dag av gjensidig mistenksomhet.

– Grossistene er de ressurssterke i den sammenhengen og er i stor grad premissgivere, forteller Haugum. 

– Bonden føler seg fanget i grossistens ”system”.

Dårlig kommunikasjon

Kvalitet forstås på forskjellige måter innen verdikjeden for matpoteter. Uklar oppfatning av hva som er kvalitet gir et vanskelig utgangspunkt for å levere god kvalitet til forbrukerne.

– Et første skritt mot en helhetlig kvalitetsledelse i matpotetbransjen er en felles forståelse av hvordan forbrukerne vil ha potetene, og la dette være mål for både produsenter, grossister og detaljister innen verdikjeden, sier Haugum.

Hun mener det er dårlig kommunikasjon mellom detaljistene som møter forbrukerne og bøndene som produserer potetene.

Om man er produksjonsfokusert eller kundeorientert er er avgjørende for hvordan man leder kvalitetsarbeidet og hva man legger vekt på, avslutter Haugum.

Referanse:

Haugum, Margrete (2008): Kvalitetsledelse i kvasiorganisasjoner: en studie av verdikjeden for matpotet. Trondheim: NTNU (doktoravhandling).

Saken er produsert og finansiert av Høgskolen i Nord-Trøndelag - Les mer

Powered by Labrador CMS