Denne artikkelen er produsert og finansiert av UiT Norges arktiske universitet - les mer.

Klimaforskere reiser med fly for å dra på feltarbeid og på internasjonale konferanser. Kanskje har de et høyere klimaavtrykk enn de selv ønsker? (Foto: privat)
Klimaforskere reiser med fly for å dra på feltarbeid og på internasjonale konferanser. Kanskje har de et høyere klimaavtrykk enn de selv ønsker? (Foto: privat)

Bør klimaforskere reise mindre med fly?

I løpet av 16 måneder hadde klimaforsker Sofia E. Kjellman reist med fly 34 ganger. Nå oppfordrer hun forskere til å tenke på sine egne bidrag til klimagassutslipp.

Publisert

Bør klimaforskere gå i front for å redusere sitt eget klimaavtrykk?

Det er nettopp slike spørsmål PhD-stipendiat ved UiT, Sofia E. Kjellman, nå stiller seg selv. Hun har skrevet en artikkel om dette i Nature Careers, der hun undrer seg over om forskere bør droppe reiser, og om det finnes bedre måter å reise på – både til konferanser og til feltarbeid.

– Jeg syns det er viktig at vi snakker mer om dette, sier Sofia Kjellman.

– Vi må se på våre vaner, vurdere våre reiser, og stille spørsmål om vi trenger alle reisene. Så kan vi se på hvordan vi kan endre reisevanene våre.

34 flyreiser på 16 måneder

Kjellman snakker ut ifra egen erfaring. I løpet av de første 16 månedene hun var stipendiat ved UiT, så hadde hun reist 34 flyturer.

– Dette tilsvarer 70 000 kilometer og omtrent 5,6 tonn CO2, og dette inkluderer ikke min flyging med helikopter til feltarbeid på Svalbard, sier Kjellman.

Turene inneholdt blant annet lab-arbeid i USA, feltarbeid på Svalbard, konferanse i Stockholm, og turer til både Alaska og Colorado for å få opplæring innen sitt fagfelt.

Stipendiat Sofia E. Kjellman ønsker å redusere sitt klimaavtrykk som klimaforsker ved UiT, og har nylig skrevet om dette i Nature Careers. (Foto: privat)
Stipendiat Sofia E. Kjellman ønsker å redusere sitt klimaavtrykk som klimaforsker ved UiT, og har nylig skrevet om dette i Nature Careers. (Foto: privat)

– Turene har gitt meg fordeler i min karriere, men de har også bidratt til store utslipp, sier Kjellman.

Felt-samarbeid

Kjellman forsker på hvordan klimaet har endret seg de siste 12 000 årene, siden siste istid.

– Ved å studere hvordan klimaet endret seg før i tiden, kan vi bedre forstå kommende klimaendringer, forteller forskeren. Dette er viktige data for å kunne lage klimamodeller, som kan gi oss en pekepinn på hvordan ting kan bli.

Stipendiaten mener at man bør vurdere konferanser med omhu, kanskje trenger man ikke dra på så mange. Hun foreslår også at forskere bør samarbeide bedre om feltarbeid. Kanskje kan man slå sammen turer, og hjelpe hverandre til å samle inn ulike prøver.

Til sommeren skal hun selv ikke på feltarbeid for prosjektet sitt, men får hjelp av kolleger til å samle inn vannprøver for henne. Dette går selvsagt ikke med alle typer feltarbeid, men hvis det dreier seg om enkle prosedyrer så går det ofte bra.

Flyreiser står for mye klimagassutslipp ved universitetene

En fersk kartlegging ved Universitet i Oslo, viser at flyreiser forurenser mer enn noe annet ved universitetet, ifølge Forskerforum. Flyreiser stod for 20,5 prosent av universitets samlede utslipp. UiO-ansattes flyreiser i fjor tilsvarer en lengde på 80 ganger tur-retur månen i antall kilometer.

Ifølge forskerforum har den siste tiden vært underskriftskampanjer ved flere universiteter for å redusere flyreisene. Ved UiO har 1735 personer underskrevet et opprop som krever en halvering av universitets flyreiser.

Vil redusere klimaavtrykk

Rektor ved UiT Norges arktiske universitet, Anne Husebekk, forteller at de jobber for å redusere klimaavtrykket.

UiT er med i Klimapartnere Troms, et forpliktende nettverk av virksomheter som har mål om å forbedre sin miljøprofil. Medlemmene har forpliktet seg til å registrere CO2-fotavtrykket i verktøyet Klimakost. Etter tre år med registrering viser trendene at transport og reiser er avtakende.

– Vi skal bidra til færre flyreiser gjennom aktiv bruk av videokonferanser. Vi har også en bærekraftskomite som arbeider aktivt med å redusere vårt klimaavtrykk, vi lager en ny plan for miljøtiltak på UiT, og vi har ansatt åtte studenter i 20 prosent stilling som bærekraftspiloter som er i gang med ulike tiltak, sier rektoren.

– UiT må tilrettelegge

Kjellman forteller at da hun nylig reiste til en konferanse i Stockholm, så tok hun og noen kolleger buss til Narvik og tog derfra. Reisen tok 24 timer, men på vei dit fikk hun tid til å forberede presentasjonen hun skulle holde på konferansen, og hun slapp et døgn på hotell.

– Det er jo veldig fint når man reiser flere sammen også, sier Kjellman.

Da hun skulle booke reisen gjennom UiTs reisebyrå, så er det kun et alternativ: Nemlig fly.

– Vi som klimaforskere har et ansvar for å gå foran som gode forbilder. Men UiT har et ansvar for å tilrettelegge slik at forskere kan velge å reise miljøvennlig, sier Kjellman.

Kjellman synes selv det er verdt den ekstra tiden hun bruker på reisene, hvis hun kan bidra til å redusere sitt klimaavtrykk. Til sommeren skal hun til Grønland. Hun må dessverre fly til Grønland på grunn av tidsbegrensninger, men tar iallfall toget til København.

– Jeg er svært stolt av Sofia som er blitt inspirert til å formidle sine klimatanker gjennom et av verdens mest prestisjefulle tidsskrift. Hun tilhører den neste generasjonen som skal ha ansvar i akademia, næringsliv og politikk, og hun tar ansvaret på alvor, sier rektor ved UiT, Anne Husebekk.

Referanse:

Sofia E. Kjellman: As a climate researcher, should I change my air-travel habits? Nature Careers. 27. mai 2019