Nogen + for Norges klimainnsats

Regjeringen har ambisiøse mål for klimapolitikken, men har mye ugjort i gjennomføringen. - Snittkarakteren for klimapolitikken blir D+, eller Nogen + som det het i gamle dager, fastslår BI-professor Jørgen Randers.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Jørgen Randers"
"Jørgen Randers"

For vel to år siden, 4. oktober 2006, presenterte Lavutslippssutvalget under ledelse av professor Jørgen Randers den mye omtalte rapporten Et klimavennlig Norge (NOU 2006:18).

Rapporten, som var bestilt av Regjeringen, presenterer 15 tiltak som skal sikre at Norge kutter de nasjonale utslippende med mellom 50 og 80 prosent innen 2050.

Utvalget skriver i sin anbefaling at Norge bør kutte to tredjedeler av klimagassutslippene på hjemmebane.

Regjeringen har svært ambisiøse mål for sin klimapolitikk, og ønsker å hevde seg i fremste rekke på den internasjonale miljøarenaen.

Regjeringens karakterbok

Hvordan har så Regjeringen fulgt opp sine ambisiøse klimamål i praktisk politikk?

Det nyetablerte Senter for klimastrategi ved Handelshøyskolen BI har gjennomført en studie av hvordan Regjeringen har fulgt opp anbefalingene fra Lavutslippsutvalget.

Studien baserer seg på intervjuer av 40 utvalgte, godt informerte nordmenn og kvinner. De har vurdert Norges oppfølging av hvert av Lavutslippsutvalgets tiltak på en skal fra 1 (dårligst) til 5 (beste karakter).

Resultatene blir nå presentert i en statusrapport for et klimavennligere Norge i 2008.

Norge oppnår en snittkarakter på middelmådige 2,4 av maksimalt oppnåelig karakter på 5.

- Regjeringen skal ha honnør for å ha etablert veldig ambisiøse målsettinger for norsk klimapolitikk. Når det kommer til gjennomføring, er det dårligere stilt, konstaterer Jørgen Randers, som leder Senter for klimastrategi ved Handelshøyskolen BI.

Ifølge Randers oppnår Regjeringen en snittkarakter på D+, som tilsvarer karakteren Nogen + i gamle dager.

Middelmådig på alle områder

Senter for klimastrategi ved Handelshøyskolen BI har vurdert regjeringens gjennomføring av klimapolitikk innenfor følgende områder:

 • Tiltak 1: En klimavettkampanje
 • Tiltak 2: Lavutslippsutvalgets teknologipakke
 • Tiltak 3. Innfasing av lavutslippskjøretøy
 • Tiltak 4: Mer CO2-nøytralt drivstoff
 • Tiltak 5: Redusert transportbehov
 • Tiltak 6: Innfasing av lavutslippsfartøy
 • Tiltak 7: Energieffektivisering i bygg
 • Tiltak 8: Overgang til CO2-nøytral fyring
 • Tiltak 9: Innsamling av metangass
 • Tiltak 10: CO2-håndtering i store punktutslipp
 • Tiltak 11: Forbedringer i kraftkrevende industri
 • Tiltak 12: Elektrifisering av sokkelen
 • Tiltak 13: Utbygging av ny fornybar kraft
 • Tiltak 14: CO2-håndtering i fossile kraftverk
 • Tiltak 15: Opprusting av el-nettet

Norge kommer relativt dårlig ut for alle de vurderte klimatiltakene.

De beste karakterene (rundt tre av maksimalt fem) får Norge for forbedringer i kraftkrevende industri og energieffektivisering i bygg.

Den dårligste karakteren får Norge for vår innsats for å redusere transportbehovet.

Referanse:

Et klimavennligere Norge i 2008? Status for Norges oppfølging av Lavutslippsutvalgets 15 tiltak, Rapport utgitt av Senter for Klimastrategi ved Handelshøyskolen BI, oktober 2008.
 

Powered by Labrador CMS