Leken læring gir bedriften et løft

Kreative og nyskapende ansatte som øker produksjonen og samtidig formidler kunnskapen til andre - dette er enhver leders drøm. Men hvordan få det til i praksis?

"Øystein Rennemo"
"Øystein Rennemo"

- Da svensken Jan Boklöv kom inn i hoppsporten, lo folk av ham og hoppstilen hans. Men marginale, “dumme” ideer og forsøk kan ofte være det som driver utviklinga framover, og i dag hopper alle som Boklöv, sier førsteamanuensis Øystein Rennemo ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Han gir i disse dager ut boka “Levér og lær”. I boka tar han blant annet til orde for å bruke verktøy som lek, ironi, intuisjon og humor som virkemidler for å bedre produksjonen og resultatene i både private og offentlige foretak.

I bedriften er det viktig å skape rom for lek, latter, humor og ville ideer, understreker lærebokforfatteren.

Lekenhet viktig

- Tittelen “Levér og lær” spiller på slagordet “lek og lær” fra skolen, der barn lærer best når de kan utforske spennende ting i en lekende situasjon. Voksne er ikke så forskjellige fra barn, men i en resultatorientert bedrift med harde produksjonskrav kobles ofte denne kreative lekenheten av, sier Øystein Rennemo.

"Han så sitt snitt ... kanskje ikke den ideelle arbeidsplass for leken læring ..."
"Han så sitt snitt ... kanskje ikke den ideelle arbeidsplass for leken læring ..."

Kravene til bedrifter i dag er imidlertid slik at produksjonen stadig må tilpasses, endres og utvikles, og da er det at lekenheten, utforskertrangen og evnen til å sprenge tankegrenser og bryte mønster trengs aller mest.

Øystein Rennemo gir bedriftsledere og andre som arbeider med å utvikle organisasjoner helt konkrete eksempler og ideer til hvordan man skal skape forutsetninger for nyskaping, kunnskapsutvikling og resultatforbedring.

Reflektere og lytte

- Jeg har selv jobbet som coach i en rekke foretak. Et viktig virkemiddel har vært å skape god refleksjon rundt det man gjorde og de valgene bedriften tok, sier Rennemo.

- For at god kunnskapsutvikling skal finne sted, må lederen eller coachen invitere til åpen og god kommunikasjon og være god til å lytte, og i boka skriver jeg om hvordan dette kan gjøres i praksis, sier han.

Å bygge kunnskap i eget team er ofte ikke nok, og Øystein Rennemo er opptatt av at kunnskapen skal formidles både til resten av organisasjonen, til andre organisasjoner og til akademiske miljøer.

Gode grep

- De fleste ledere ønsker seg kontinuerlig forbedring i driften og innser at det trengs kreative prosesser, læring og kunnskapsoverføring blant myndiggjorte medarbeidere i sosiale fellesskap, sier Øystein Rennemo.

- Men man mangler de gode grepene og en konkret metode for å få realisert det. Denne boka er et forsøk på å formidle en slik metode, avslutter han.

Referanse: Øystein Rennemo: Levér og lær - aksjonsbasert utvikling i resultatorienterte organisasjoner.
Universitetsforlaget 2006.

Saken er produsert og finansiert av Høgskolen i Nord-Trøndelag - Les mer

Powered by Labrador CMS