Mobilstråling gir ADHD-symptomer

Nye forsøk på gravide mus viser at fostre som utsettes for mobilstråling, senere utvikler symptomer som minner om ADHD.

(Foto: Colourbox)
(Foto: Colourbox)

- Dette er en første eksperimentell dokumentasjon på at eksponering i mors liv for strålefrekvenser fra mobiltelefoner, faktisk påvirker atferd på et senere stadium.

Det uttaler professor Hugh S. Taylor i en pressemelding.

- Vi har vist at atferdsproblemer hos mus, som minner om ADHD, er forårsaket av mobilstrålingen, sier professoren.

Forskere fra Yale University, USA, står bak studien.

Den er publisert i Scientific Reports, et tidsskrift som utgis av Nature Publishing Group

Hyperaktive, og dårligere minne

Resultatene viser blant annet at avkom som ble utsatt for mobilstråling på forsterstadiet, ble hyperaktive i voksen alder, og hadde dårligere hukommelse.

Taylor mener atferdsendringen kan tilskrives en endring i utviklingen av nerveceller i hjerneområdet prefrontal cortex.

Han spekulerer også på en mulig overføringsverdi til mennesker:

- Økningen i atferdsforstyrrelser hos barn kan delvis skyldes at barnet i fosterstadiet ble utsatt for mobilstråling over tid, ifølge Taylor.

Tar forbehold

Kollega og førsteforfatter på studien Tamir Aldad påpeker at svangerskap hos mus kun varer i 19 dager.

Samtidig er også hjernen deres er mye mindre utviklet ved fødselen enn hos mennesker.

Blant annet derfor er det nødvendig å finne ut mer, for å eventuelt kunne fastslå om  risikoen som ses hos rottene, også kan gjelde for mennesker.

Mobil over bur

Forskerne eksponerte gravide mus for en mobil som de hengte i taket over buret.

De dempet lyden, men i løpet av de forsøk og tester som ble gjennomført, var telefonen også i samtalemodus. En kontrollgruppe levde under samme forhold, men uten mobilen.

Professor Taylor er også påpasselig med å understreke at mer forskning trengs for på øke forståelsen av mekanismene bak denne typen funn.

Blant annet for å kunne fastslå om det finnes en grense for hva som er trygg mobilbruk for gravide.

- Uansett er det grunn til å begrense bruken, mener han.

Referanse:

Fetal Radiofrequency Radiation Exposure From 800-1900 Mhz-Rated Cellular Telephones Affects Neurodevelopment and Behavior in Mice. Tamir S. Aldad, Geliang Gan, Xiao-Bing Gao og Hugh S. Taylor. Scientific Reports 2:312, DOI:10.1038/srep00312

Powered by Labrador CMS