Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Oslo - les mer.

Hver femte kvinne hadde mer enn fire år uten behandling for høyt kolesterol under planlegging av graviditet, under svangerskapet og under amming.
Hver femte kvinne hadde mer enn fire år uten behandling for høyt kolesterol under planlegging av graviditet, under svangerskapet og under amming.

Kvinner mister behandlingstid for høyt kolesterol når de får barn

Kvinner med arvelig høyt kolesterol går i snitt litt over to år uten behandling i forbindelse med graviditet.

I Norge lever over 9000 personer med diagnosen familiær hyperkolesterolemi (FH), men inntil 16.000 andre i Norge kan ha arvelig høyt kolesterol uten å vite om det.

FH er en arvelig tilstand der en genfeil gir forhøyet kolesterol allerede fra de første leveårene og økt risiko for hjertesykdom. Denne risikoen rammer kvinner og menn med FH likt.

Kvinner kan imidlertid miste aktiv behandlingstid ved graviditet. Hver femte kvinne hadde mer enn fire år uten behandling under planlegging av graviditet, under svangerskapet og under amming.

Det var denne biten professor Kirsten Bjørklund Holven og hennes forskningsgruppe på FH, kolesterol og aterosklerose ved Avdeling for ernæringsvitenskap på Universitetet i Oslo ville finne ut av. Holven og Marianne Klevmoen er også tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste for FH.

Prosjektet ble gjennomført som en digital spørreundersøkelse besvart av 102 kvinner med FH i Norge og Nederland.

Marianne Klevmoen til venstre og professor Kirsten B. Holven.
Marianne Klevmoen til venstre og professor Kirsten B. Holven.

Mister aktiv behandlingstid ved graviditet

De mest brukte kolesterolsenkende medisinene i behandling FH er statiner. Disse medisinene bør ikke brukes under planlegging av graviditet, under svangerskapet og under amming.

– Tiden uten behandling før, under og etter svangerskap var i snitt litt over to år, men 20 prosent hadde mer enn fire år uten behandling. Vi fant også at FH-kvinner ser ut til å amme i mindre grad enn kvinner uten FH, forteller Marianne Klevmoen.

Undersøkelsen var en del av masterprosjektet hennes i klinisk ernæring hvor Holven var hovedveileder.

Får hjertesykdom ved samme alder

Nylig fikk de publisert en vitenskapelig artikkel om funnene. Forfatterne forteller at dette er en gruppe blant FH-pasienter som det trengs mer fokus på.

– FH-kvinner mister aktiv behandlingstid tidlig i livet ved svangerskap og amming. De bør derfor følges tett opp for å minimere tiden uten aktiv behandling. Vi trenger mer forskning på betydningen av dette, sier Holven.

Hun viser blant annet til at blant de som ikke har FH, får kvinner i gjennomsnitt hjerteinfarkt ti år senere enn menn, når de er 65 år gamle.

– Men for kvinner og menn med FH ser vi at de får hjertesykdom i omtrent samme alder. Da er jo spørsmålet om denne forskjellen skyldes at kvinner med familiær hyperkolesterolemi mister behandlingstid før, under og etter et svangerskap, sier Holven.

Viktig å oppdage FH i ung alder

Høyt kolesterol i blodet gir ingen symptomer. Fordi FH er arvelig, oppfordres personer som har familiemedlemmer med høyt kolesterol eller fikk hjertesykdom i tidlig alder, til å måle kolesterolet ved å ta en blodprøve hos fastlegen.

Referanse:

Marianne Klevmoen mfl.: Loss of statin treatment years during pregnancy and breastfeeding periods in women with familial hypercholesterolemia. Atherosclerosis, 2021. Doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2021.09.003

Powered by Labrador CMS