En notis fra Nordlandsforskning - les mer.

(Foto: Guldborg Søvik)
(Foto: Guldborg Søvik)

Skal intervjue fiskere om minkende rekebestander

Reketrålfiskere har lenge vært bekymret for dypvannsreken på kysten og i fjordene. Forskerne skal nå sjekke hva som skjer med rekebestanden.

Havforskningsinstituttet (H) skal intervjue rekefiskere langs kysten i Nordland og Troms for å bedre kunnskapen om kystrekebestanden. Prosjektet er et samarbeid mellom HI, Fiskeridirektoratet og Nordlandsforskning.

Fiskere har meldt at rekene har forsvunnet mange steder, eller at mengden er kraftig redusert de siste årene. Samtidig mangler en helhetlig oversikt for rekefelt langs norskekysten. Dette vil HI nå endre på.

– Vi ønsker å få en helhetlig oversikt over den nåværende utbredelsen og mengden av reker på registrerte rekefelt, sier Guldborg Søvik ved HI.

Dette prosjektet er en oppfølging av kartleggingen Fiskeridirektoratet gjorde av rekefelt på 80-, 90- og 2000-tallet gjennom intervjuer av lokale fiskere.

– Det er viktig å kartlegge dagens utbredelse av reker før man kan undersøke mulige årsaker til nedgangen. Videre må det kartlegges når eventuelle endringer i utbredelse og bestandsstørrelse skjedde, sier Søvik.

Sammen med Fiskeridirektoratet har HI laget en oversikt over fiskere som har levert reker i Nordland og Troms de siste årene. Snart tar forskerne kontakt med fiskerne for å gjennomføre intervjuer i løpet av sommeren og høsten.

Les mer på nettsidene til Nordlandsforskning.

Powered by Labrador CMS