Fluelarver som spiste mye alger, ble rike på viktige næringsstoffer som omega-3-fettsyrer og jod. Disse larvene kan derfor brukes som fiskefôr, forteller eksperter fra NIFES.  (Foto: NIFES)
Fluelarver som spiste mye alger, ble rike på viktige næringsstoffer som omega-3-fettsyrer og jod. Disse larvene kan derfor brukes som fiskefôr, forteller eksperter fra NIFES. (Foto: NIFES)

Disse fluelarvene kan bli bra mat for laksen

Ved å tilsette alger i fôret til insektslarver blir de rikere på jod, omega-3 og vitaminer. Det gjør insektene til bra laksemat.

Insekter kan nemlig omdanne forskjellige typer organisk materiale, som for eksempel matavfall, til næringsrike fôringredienser. I et forsøk har forskere gitt larver fra svart soldatflue, Hermetia illucens, ulike mengder brunalger i fôret og sett på hvordan insektene endret seg.

– Forsøkene våre viste at insektene kunne få opptil 50 prosent alger i fôret uten at det gikk utover veksten til larvene, sier Nina Liland, forsker ved NIFES.

Brunalger vokser langs kysten av Norge og omfatter ulike arter av tang og tare.

Mer av de gode næringsstoffene

Forskerne så at mengden av marine omega-3-fettsyrer, jod, mineraler og vitaminer i insektene økte i takt med andelen alger som ble tilsatt i fôret.

– Dette er næringsstoffer som man finner i det marine miljø, og det gjør at insektene blir en nyttig fôrressurs for oppdrettslaksen, sier Liland.

Laksen trenger et fôr som består av de riktige næringsstoffene, og den trenger mest proteiner og fett. Tang og tare består hovedsakelig av karbohydrater og inneholder vanligvis lite proteiner og fett. Men insekter kan omdanne karbohydrater til næringsstoffer som fisken trenger, og i en form som den kan benytte seg av.

– Laks kan ikke få mye alger rett i fôret fordi laksen har vansker med å fordøye karbohydratene fra algene. I tillegg tåler ikke laksen spesielt godt dietter med mye karbohydrater. Men insektene består av omtrent kun fett og proteiner, selv når de har fått opptil 50 prosent med tang i fôret, sier Liland.

Forsøkene er gjort som en del av Aquafly-prosjektet, som har hatt som mål å utvikle insektmel og insektolje som kan brukes i fôret til oppdrettslaksen, og som bidrar med viktige næringsstoffer for å ivareta fiskens helse og velferd.

Også mer av uønskede stoffer

Tungmetaller og arsen forekommer naturlig i havet og tas opp av tang og tare. I tillegg til at de gode næringsstoffene økte i insektene, så forskerne at de uønskede stoffene som kadmium, bly, uorganisk arsen og kvikksølv også økte.

– Det er spesielt kadmium og arsen som er et problem i alger. Jo mer alger vi tilsatte i fôret, jo mer økte konsentrasjonen av disse stoffene, sier Erik-Jan Lock, forskningssjef ved NIFES.

Forskerne fant at 20 til 30 prosent var maksgrense på hvor mye alger som kunne tilsettes i fôret. Mer enn dette førte til en overskridelse av EUs maksimumsgrense på kadmium.

Forsøk i ferskvann

Videre har forskerne gjort forsøk med laks i ferskvannsfasen, det vil si lakseyngel fra 50 til 100 gram.

Denne laksen fikk et fôr der 85 prosent av proteinet i fôret kom fra insekter, og 50 prosent av fettet kom fra insektolje.

– Resultatene fra dette forsøket viser at laksen vokser godt og har god helse på dette fôret, sier Lock.

Nå gjenstår det forsøk på laks i saltvannsfasen, der laksen skal vokse frem til slaktestørrelse. Etter slakting skal forskerne se nærmere på filetkvaliteten, laksens helse og overføringen av uønskede stoffer.

– Helt til slutt skal vi også smaksteste laksefileten, sier Lock.

Referanse:

Liland, N.S. m.fl: Modulation of nutrient composition of black soldier fly (Hermetia illucens) larvae by feeding seaweed-enriched media. PLOS One. 2017. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0183188

Powered by Labrador CMS