Den menneskelige siden av styrearbeid

Bedriftenes styrer skal bidra til verdiskaping, ikke bare kontroll og verdifordeling, mener BI-professor Morten Huse. Større fokus på den menneskelige faktor i styrearbeidet vil gi bedre resultater.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Norske styrer, både i privat næringsliv og i offentlig sektor, er i skuddlinjen som aldri før. Når noe går fryktelig galt, er det styret som må ta støyten, og det snakkes fort om styreansvar og granskning av alt som har gått galt.

Kanskje ikke så rart, da, at styrene bruker mye av sin tid på å passe på at alt går riktig for seg gjennom fokus på kontroll.

Samtidig opplever styrene i de børsnoterte selskapene stadig pes om å levere stadig bedre kvartalsresultater. De finansielle nøkkeltallene brukes ofte som et styrekompass.

Kompetansen brukes ikke

Vi bruker mye tid og energi på å finne frem til styremedlemmer med riktig kompetanse. Da er det et paradoks at denne kompetansen i for liten grad benyttes i praksis.

- Kompetansen til styremedlemmene blir ikke tilstrekkelig utnyttet. Vi må i større grad fokusere på den menneskelige faktor for å sikre at styrene bidrar aktivt til å skape verdier, hevder professor Morten Huse ved Handelshøyskolen BI.

Få kjenner norske styrerom bedre enn Morten Huse, som har ledet forskningsprogrammet Det verdiskapende styret ved BI fra 2003 til 2007.

Han er i sin forskning opptatt av å trenge gjennom mystikken som omgir styrearbeid, og har lykkes med å komme på innsiden av styrerommet for bedre å forstå prosessene i styrerommet.

"BI-professor Morten Huse er en av Norges fremste eksperter på styrearbeid."
"BI-professor Morten Huse er en av Norges fremste eksperter på styrearbeid."

Fokus på verdiskaping

Styreforsker Huse har nå utgitt en fagbok om styrearbeid og verdiskaping på det anerkjente internasjonale forlaget Cambridge University Press. Her fokuserer han på de menneskelige sidene ved styrearbeid.

Huse presenterer ny innsikt utviklet gjennom forskningsprogrammet om Det verdiskapende styret.

- Styrearbeid kan betraktes som et samspill mellom ulike aktører som ønsker å oppnå sine mål. Det gjør at vi må ta hensyn til menneskelige sider som tillit, følelse, makt og påvirkning i interaksjonene mellom styremedlemmene, fremholder Huse.

Styrearbeid foregår ikke bare i styrerommet, men også på uformelle arenaer og samspill med omverdenen.

Ifølge Huse er de menneskelige og sosiale faktorene ved styrearbeid viktigere enn de strukturelle faktorene, og mener styrets leder har et særlig ansvar for å utvikle en god arbeidskultur i styrerommet.

De beste styrene er høyeffektive, velfungerende arbeidsgrupper som kjennetegnes av åpenhet og sjenerøsitet, fastslår Morten Huse.

"- Vi må fokusere mer på de menneskelige sidene av styrearbeidet, anbefaler Morten Huse."
"- Vi må fokusere mer på de menneskelige sidene av styrearbeidet, anbefaler Morten Huse."

Kultur for bedre styrearbeid

Morten Huse er opptatt av at styrene i større grad opptrer som team som bruker tid på å utnytte styrets samlede kompetanse til beste for bedriften.

Styreeksperten har utarbeidet en oversikt over sju kjennetegn ved en styrekultur som bidrar til verdiskaping:

1) Kritisk, spørrende holdning og uavhengighet

2) Kreativitet og nysgjerrighet

3) Samhørighet og ønske om å jobbe sammen

4) God atmosfære

5) Åpenhet og sjenerøsitet (til å bruke kunnskap og ferdigheter)

6) Forberedte og involverende

7) Saksorienterte konflikter

Referanse:

Huse, Morten (2007): Boards, Governance and Value Creation. The Human Side of Coroporate Governance, Cambridge University Press.

Powered by Labrador CMS