Saken er produsert og finansiert av Norges idrettshøgskole - Les mer

Barn i dårlig form risikerer hjertetrøbbel

Barn og unge med dårlig fysisk form har en større sannsynlighet for å ha opphopning av risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, viser ny studie.
2.12 2009 05:00

Studien “Fysisk aktivitet blant norske barn” er avsluttet og gir en beskrivelse av en rekke risikofaktorer for hjerte- og karsykdom i et landsrepresentativt materiale med barn og unge.

Undersøkelsen gir en mulighet til å undersøke sammenhengen mellom fysisk form og risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. 

- Vi fant at både muskelstyrke og kondisjon er assosiert med opphopning av risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, forteller forsker Jostein Steene-Johannessen som har skrevet doktorgrad om barn og fysisk aktivitet.

- Barn og unge med dårligst fysisk form målt i muskelstyrke og kondisjon har en større sannsynlighet for å ha opphopning av risikofaktorer for hjerte- og karsykdom sammenlignet med dem som er i best fysisk form, sier Steene-Johannessen.

Fysisk aktivitet blant norske barn

Funnene fra undersøkelsen viser at gutter er mer aktive enn jenter både ved 9 og 15 år.

9-åringene hadde et aktivitetsnivå som var 46 prosent høyere enn 15-åringene. Undersøkelsen viser videre at fire av fem 9-åringer, men kun én av to 15-åringer tilfredsstiller anbefalingene for fysisk aktivitet.

Fysisk form

Blant 9-åringene hadde guttene noe bedre kondisjon enn jentene. Dette var også tilfelle hos 15- åringene, men da var forskjellen økt betydelig. 

I begge aldersgrupper presterte guttene bedre enn jentene i alle styrketestene, med unntak av for statisk styrke i ryggstrekkerne, der 15 år gamle jenter presterte bedre enn 15 år gamle gutter.

Forebygging i barnealder

- Det er liten grunn til å være alvorlig bekymret for norske barns fysiske form, hevder Jostein Steene-Johannessen.


 

- Utfordringen er å opprettholde aktivitetsnivået fra barnealder over i ungdomsalder. Nå som vi vet at det er en sammenheng mellom fysisk form og risiko for hjerte-karsykdom også hos barn, bør denne faktoren kartlegges mer systematisk og over tid.

- Forebygging må starte i barnealder og ikke når symptomene melder seg i voksen alder, understreker Steene-Johannessen.

2000 barn og unge

Formålet med prosjektet ”Fysisk aktivitet blant norske barn” var å gjennomføre en kartlegging som skulle gi kunnskap om det totale aktivitetsnivået, fysisk form og risikofaktorer for hjerte- og karsykdom i et landsrepresentativt utvalg av 9- og 15-åringer. Prosjektet ble initiert og finansiert av Helsedirektoratet.

Et nasjonalt representativt utvalg ble trukket av Statistisk Sentralbyrå. Totalt har 2299 barn og unge deltatt i undersøkelsen. Deltakelsesprosenten var svært god; 89 prosent blant 9-åringene og 74 prosent blant 15-åringene.

Fysisk aktivitet ble målt objektivt ved at deltakerne bar et akselerometer i et belte rundt livet i fire påfølgende dager. Fysisk form ble målt med en sykkeltest med progressiv økende belastning til utmattelse, og et testbatteri ble benyttet for å kartlegge muskelstyrke.


- Utfordringen er å opprettholde aktivitetsnivået fra barnealder over i ungdomsalder, mener Jostein Steene-Johannessen. (Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Risikofaktorer for hjerte- og karsykdom ble målt med en fastende blodprøve. I tillegg ble det registrert ulike mål på kroppssammensetning, deriblant kroppsmasseindeks (KMI) og livvidde.

Referanse:

Fysisk aktivitet blant barn og unge i Norge, Rapport 02/2008, Helsedirektoratet.

Annonse

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Disputas

Jostein Steene-Johannessen vil onsdag 2. desember 2009 forsvare sin avhandling  ”Physical activity,  physical fitness and cardiovascular disease risk factors in Norwegian children and adolescentsom”  for doktorgraden ved Norges idrettshøgskole.

Steene-Johannessen har blitt veiledet av professor Sigmund A. Anderssen og professor Lars Bo Andersen. Han har vært tilknyttet Seksjon for idrettsmedisinske fag.

Steene-Johannessens prøveforelesning streames her: Hvordan får man barn og unge i bevegelse

Annonse

Annonse