Ensom personlighet

Unge menneskers opplevelse av ensomhet er ikke nødvendigvis avhengig av hvor mange de har rundt seg. Ensomhetsfølelsen er knyttet til deres personlighet.

- Alle har en opplevelse av i hvilken grad de er ensomme, og noen føler seg mer ensomme er andre - uavhengig av miljøet og hvor mange de har rundt seg, sier forsker Trine Waaktaar.

Sammen med forsker Svenn Torgersen undersøker hun hva som kan forklare forskjellen.

1394 tvillingpar i alderen 12 til 18 år deltok i undersøkelsen, og data ble samlet inn fra mødre, fedre og tvillingene selv ved hjelp av et spørreskjema.

75 prosent gener

Ved å følge tvillinger – både eneggede og toeggede - kan forskerne finne ut om ensomhetsopplevelsen følger genetiske strukturer eller ta andre veier. Eneggede tvillinger er genetisk like, mens toeggede ikke er mer like enn vanlige biologiske søsken.

- Vi finner at 75 prosent av forskjellen på hvordan folk opplever ensomhet kan forklares med gener. 25 prosent kan tilskrives miljøet, men ikke familien.

- Derimot er tvillingenes unike opplevelser viktige her – altså hendelser som har skjedd med én av dem – om det nå er venneforhold eller andre egne opplevelser, sier Waaktaar.

Ensomhet er et utbredt problem blant unge. Mange har store forventninger til ungdomsårene og om lykke i form av gode venner, kjærester og russetid – om en framtid brolagt med lyse opplevelser så langt fantasien rekker.

- Venner er særlig viktige i denne perioden, mener Waaktaar.

Synet på ensomhet

- Når vi vet at opplevelsen av ensomhet i så sterk grad kan knyttes til personlighet, må vi som skal hjelpe dem se hvor viktig det er å jobbe med deres opplevelse av seg selv i forhold til andre, hvordan de oppfatter seg selv sosialt.

- Vi må ta tak i synet på det å være ensom. Mye avhenger av brillene man har på; kanskje er de ikke alene, kanskje er det folk der – ungdommen ser dem bare ikke, eller trekker seg unna, sier Waaktaar.

Gode hjelpere må få unge som sliter med ensomhet til å se etter muligheter de kanskje ikke selv er klar over, mener psykologen og forskeren.

- Noen er jo også ensomme, sier Trine Waaktaar. – Men mye av problemet kan ligge i opplevelsen av denne ensomhetsfølelsen.

- Er den følelsen også noe de har med seg fra foreldrene?

- Foreldrene har vi ikke undersøkt direkte i denne studien, men det er sannsynlig ut fra resultatene om betydningen av genetikk.

Ikke kjønnsforskjeller

Ensomhet forekommer ofte sammen med depresjon, men det er uklart hva som følger av hva; kommer depresjonen av ensomhet eller omvendt?

Og selv om depresjon oftere rammer jenter enn gutter, fant ikke forskerne kjønnsforskjeller i sin studie om ensomhetsopplevelse.

- Derimot ser vi at foreldrene ser barna hva hvert sitt ståsted og kan se ulike aspekter ved dem. Det er viktig å vite, for skal vi undersøke noe, er det lurt å ha forskjellige informanter. De har unike bidrag.

- Når forskjeller i opplevelsen av ensomhet er så mye styrt av gener og til en viss grad betinget av miljøet utenom familie, så vet vi også at familien ikke skaper ensomhet ved å være som den er, sier Trine Waaktaar.

Referanse:

Waaktaar & Torgersen: Genetic and Environmental  Causes of Variation in Perceived Loneliness in Young People, American Journal of Medical Genetics, Part B: Neuropsychiatric Genetics, 2012 May 16, doi: 10.1002/ajmg.b.32064.

Powered by Labrador CMS