Ny torskebakterie identifisert

En hittil ukjent bakterie har gjennom årene forårsaket alvorlig sykdom hos torsk i oppdrett. Denne bakterien er nå identifisert og har fått navnet Francisella philomiragia susp. noatunensis.  

Publisert
Francisella-kolonier på vekstmedium. (Foto: Duncan Colquhoun)
Francisella-kolonier på vekstmedium. (Foto: Duncan Colquhoun)

Bakterien gir sykdommen francisellose, og har medført betydelige tap i torskeoppdrettsnæringen i senere år.

Men den kan også utgjøre en trussel for laks i oppdrett, siden den forekommer naturlig i kystnære farvann og kan gi sykdom hos en rekke marine arter. Bakterien er ufarlig for varmblodige dyr.

Jarle Mikalsen har gjennom sitt doktorgradsarbeid med intracellulære bakterier (bakterier som lever inne i kroppens celler) i oppdrettstorsk og -laks bidratt til økt kunnskap og forbedret diagnostikk vedrørende disse bakteriene.

Doktorgradsarbeidet har slik gitt et viktig bidrag til forståelsen av bakterielle infeksjoner med tilknytting til oppdrettsnæringen.

Verktøy

En  forutsetning for forståelsen av bakterielle infeksjoner hos fisk, er at det fins verktøy for påvisning av bakteriene.

Siden noen av bakteriene som gir sykdom hos norsk oppdrettsfisk er relativt ukjente, må det utvikles nye diagnostiske metoder for påvisning av disse bakteriene.

En viktig del av dette arbeidet er Mikalsens bidrag til identifisering og karakterisering av bakterien Francisella philomiragia subsp. Noatunensis.

Flere bakterier

"Torsken - fremtidens utbryterkonge."
"Torsken - fremtidens utbryterkonge."

I tillegg til identifiseringen av Francisella-bakterien, er det oppnådd ett gjennombrudd når det gjelder påvisning av bakterien Piscirickettsia salmonis.

P. salmonis er en annen intracellulær bakterie som har gitt betydelige tap for oppdrettsnæringen både nasjonalt og internasjonalt, da spesielt i Chile.

Bakgrunn:

Cand. Scient. Jarle Mikalsen disputerte 21. november 2008 for pH.D.- graden ved Norges veterinærhøgskole med avhandlingen: “Diagnosis and characterisation of intracellular Gram-negative pathogens of marine and salmonid fish”.