For mye mat?

Forskning tyder på at oppdrettstorsken får for mye mat. Et forsøk som nå pågår ved Fiskeriforskning viser at torsken vokser like godt selv om fôrmengden halveres.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Får torsken for mye mat?"
"Får torsken for mye mat?"

Målinger fram til fisken var tre måneder gammel viser at det er mulig å halvere det som er fôrprodusentenes anbefalte fôrmengde, men likevel oppnå like god vekst.

I forsøket skal torsken følges helt fram til den er to år gammel og slakteklar.

Hvis fôrmengden kan halveres i hele perioden vil dette bety store besparelser og betydelig bedre lønnsomhet for oppdretterne.

Utnytter ikke maten

Bakgrunnen for forsøket er undersøkelser av voksen og slakteklar oppdrettstorsk.

Torsken lagrer normalt fettet i levra, men mikroskopbilder viser at oppdrettstorsken i tillegg lagrer fett i muskelen.

- Når fett lagres i muskelen viser dette at oppdrettstorsken ikke klarer å nyttiggjøre seg all maten den får, sier seniorforsker Gunn Berit Olsson ved Fiskeriforskning.

- Vi har også gjort undersøkelser som tyder på endringer i proteiner og enzymer som har betydning for energiutnyttelsen i oppdrettstorskens celler. Når de ikke fungerer som de skal klarer heller ikke fisken å utnytte maten og energien på en normal måte.

- Endringene i cellene kan ha sammenheng med at oppdrettstorsken får for mye mat. En annen mulighet er at fôret inneholder for mye mineraler, påpeker hun.

Fire dietter

I forsøket undersøkes derfor også effektene av mineraltilsetninger, som er vanlig i fiskefôr for å sikre at fisken skal vokse og utvikle seg normalt.

Forsøksfisken er delt inn i fire grupper med ulik diett. Én gruppe får vanlig kommersielt fôr, en annen spiser fôr uten mineraltilsetning, en tredje gruppe får fôr med mineraltilsetning, men uten sink og kobber, mens den siste gruppa får halv mengde fôr, som er uten mineraler.

Så langt er det ikke noe som tyder på at mineraltilsetning gir noen ekstra fordeler.

- Torsken vokser like godt uten mineraltilsetninger. Sjøvannet har et naturlig innhold av mineraler, og det kan være at dette er tilstrekkelig for å dekke torskens mineralbehov, sier seniorforsker Marie Cooper.

Powered by Labrador CMS