Fisk som tåler mer og trives bedre

Hos laksefisk varierer følsomheten for stress mye mellom ulike individer av samme art. Egenskapene synes å være arvelige. Å avle fram fisk som tåler stress bedre, gir flere gevinster.

Publisert
"(Foto: Tommy Olsen)"
"(Foto: Tommy Olsen)"

Fisk med høye nivåer av stresshormonet kortisol viser større og mer langvarig reduksjon i matinntaket etter stress.

Resultatet er at en større andel av maten går til spille, dersom ikke utfôringen blir nøye justert.

I et prosjekt finansiert av Forskningsrådets Havbruksprogram arbeider forskere ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) på Ås i Follo med å finne fram til avlslinjer av atlantisk laks som blir mindre stresset.

Gir bedre avl

Avlselskapet AquaGen AS er også med i prosjektet. Stamfisken til rognprodusentene representerer de beste genene fra et høyt antall ville laksestammer, og utgjør et genetisk nasjonalbibliotek for norsk atlantisk laks.

- Nå har vi muligheten til å studere våre beste avlslinjer for en ny viktig suksessfaktor. Resultatene kan gi mulighet for bedre avlsarbeid fremover, sier forsker Øyvind Øverli. Han leder prosjektet som skal avsluttes i 2008.

Gladere laks

Mindre stress gir også økt trivsel hos fisken.

- For eksempel har det vist seg at stresset fisk har redusert evne til å danne nye nerveceller i hjernen, noe som leder til dårligere hukommelse og orienteringsevne, sier Øverli.

Dette er samme prosess som leder til klinisk depresjon hos mennesker.

- Det er altså ikke usannsynlig at en ved å bruke stressresistent fisk i oppdrett, faktisk kan få både i pose og sekk: Forbedret dyrevelferd og bedre utnyttelse av fôrressursene.