En notis fra Fafo - les mer.

Vold og trusler er en viktig faktor til at ansatte i helse- og sosialsektoren er blant de gruppene som har det høyeste sykefraværet.
Vold og trusler er en viktig faktor til at ansatte i helse- og sosialsektoren er blant de gruppene som har det høyeste sykefraværet.

Gir ut rapport om vold, trusler og trakassering i helse- og sosialsektoren

Ansatte i helse- og sosialsektoren er blant de arbeidstakere i Norge som er mest utsatt for vold, trusler og trakassering i arbeidet.

I rapporten besvarer forskerne følgende spørsmål:

  • Hvor mange blir utsatt for vold, trusler, seksuell trakassering og netthets?
  • Hvilke konsekvenser har det for arbeidstakerne?
  • Hvilke systemer er på plass for å forebygge og håndtere vold, trusler og trakassering?
  • Hvilke tiltak bør settes i verk?
  • Hvilken rolle har partssamarbeid og tillitsvalgte i dette arbeidet?

Rapporten er skrevet på oppdrag av FO og bygger på en spørreundersøkelse blant FOs medlemmer våren 2019.

Rapporten viser blant annet at andelen ansatte som utsettes for vold, trusler og trakassering er stabilt innen den delen av helse- og sosialsektoren hvor FOs medlemmer har sitt arbeid.

Nesten halvparten har vært utsatt for vold og/eller trusler i løpet av de 12 siste månedene. En av seks opplever dette månedlig eller oftere.

I tillegg kommer andre former for trakassering: en av fem har opplevd netthets rettet mot arbeidsplassen, og 6 prosent har opplevd netthets mot dem personlig.

Andelen som utsettes for seksuell trakassering er også langt høyere enn i resten av arbeidslivet: 7 prosent har opplevd fysisk seksuell trakassering de siste 12 månedene, og 5 prosent har opplevd dette månedlig eller oftere. 16 prosent har opplevd verbal eller ikke-verbal seksuell trakassering i det samme tidsrommet. 11 prosent opplever dette månedlig eller oftere.

Les mer om rapporten på hjemmesidene til Fafo

Powered by Labrador CMS