Saken er produsert og finansiert av Handelshøyskolen BI - Les mer

Bedre etikk i butikk

Eksempelets makt og kunnskap er mer effektivt enn tvangsmakt for å styrke etiske verdier i detaljhandelen, viser studie fra BI.
5.4 2011 05:00


(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Ledere forventes ikke bare å levere en solid bunnlinje og god avkastning til sine eiere. Interessentgrupper utenfor virksomhetene forventer også at resultatene er fremkommet på en etisk forsvarlig måte, og de bruker mediene aktivt for å fremme sine interesser.

Hvis ledere velger å overse presset fra eksterne interessentgrupper kan det føre til sanksjoner i form av illojale forhandlere, boikott fra kunder og færre investorer, noe som i neste omgang kan skade bedriftens omdømme.

Ledelsens oppgave er å drive både økonomisk effektivt og å beskytte selskapets omdømme mot alle typer skadevirkninger som kan skyldes uetisk atferd.

Etikk i butikk


Arne Nygaard.

Professor Arne Nygaard ved Handelshøyskolen BI har sammen med førsteamanuensis Harald Biong og førsteamanuensis Ragnhild Silkoset ved BI gjennomført en undersøkelse av hvordan ledere i detaljhandelen best kan fremme etiske verdier i organisasjonen.

Eksempler på etiske problemstillinger innen detaljhandel er dårlige arbeidsforhold, gratispassasjervirksomhet på en kjedes kvalitetsomdømme, kopivarer, tilsetning av vann i kjøtt og fisk og salg av opptinet mat som ferskvare.

Nygaard, Biong og Silkoset har gjennomført en omfattende studie i en stor, norsk detaljistkjede, og fått komplette svar fra 225 enheter i denne kjedene. En tredjedel av de undersøkte enhetene var eid lokalt mens de resterende to tredjedelene ble drevet på franchisebasis.

Tvangsmakt virker negativt


Ragnhild Silkoset.

I detaljistforetak har det tradisjonelt vært brukt ulike maktmidler for å sikre systemeffektivitet og en enhetlig strategi i organisasjonen.

Markedsforskerne har blant annet sett på hvordan tvangsmakt, eksempelets makt, belønningssystemer, kunnskap (ekspertmakt) og legitimitet påvirker organisasjonens etiske verdier, de ansattes organisasjonstilhørighet og virksomhetens resultater.

Resultatene av studien er publisert i tidsskriftet Journal of Business Ethics.

Studien viser at både kilder til tvangsmakt og ikke-tvangsmakt innvirker på etiske verdier.

– Tvangsmakt synes å virke nedbrytende, mens både referanse- og ekspertmakt synes å ha motsatt effekt, konkluderer BI-forskerne.

Forskningsstudien viser også at etiske verdier har innflytelse på lederes og ansattes organisasjonstilhørighet. Medarbeidernes organisasjonstilhørighet produserer i neste rekke en kultur for forbedret servicekvalitet.

Levende eksempler


Harald Biong. (Foto: BI)

– Studien viser at det er mulig for ledere å påvirke, kontrollere og utvikle etiske verdier på ulike måter, konkluderer markedsforskerne.

Eksempelets makt (referansemakt) er det mest effektive lederverktøyet for å fremme etiske verdier i organisasjonen.

– Organisasjonens ledere selv må gå i spissen som gode rollemodeller for å påvirke resten av organisasjonen. Da fremmer de virksomhetens etiske verdier og tilfredsstiller samtidig kundenes forventninger til servicekvalitet, fremholder Nygaard, Biong og Silkoset.

Forskerne påviser også at ekspertmakt et viktig ledelsesinstrument i de undersøkte virksomhetene. Butikkledere stoler på innflytelse i form av kunnskap.

– Detaljistkjeder bør derfor oppmuntres til å investere i sine lederes og ansattes kunnskap, anbefaler forskerne.

Selv om intensjonene kan være de beste, fører bruk av tvangsmakt ofte til negative resultater på dette området.

Referanse:

Arne Nygaard, Harald Biong og Ragnhild Silkoset (2010): The Influence of Retail Management’s Use of Social Power on Corporate Ethical Values, Employee Commitment, and Performance, Journal of Business Ethics, 97 (3), 2010, s. 341-363, doi: 10.1007/s10551-010-0523-0.

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse